Akademi Norr söker projektledare

Akademi Norr söker projektledare för arbete med kompetensutveckling i privat och offentlig sektor. Sista ansökningsdag 2018-01-15. Välkommen med din ansökan!

Läs mer

Projekt SAM - Utbildning i Tvärkulturell krishantering i Dorotea 18-19/1

Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Läs mer

Projekt SAM - Utbildningar i Lågaffektivt bemötande

I akuta krislägen är det inte ovanligt med utåtageranden. Aggressiva, irrationella och hotfulla beteenden är en stor utmaning. Att hantera personer och situationer i dessa lägen kräver kompetens, trygghet och objektivitet. Projekt SAM erbjuder en heldagsutbildning i Lågaffektivt bemötande för personal som möter människor i kris i sitt yrkesutövande, främst personal inom mottagning av nyanlända.

Läs mer

Fler nyheter

I fokus nu

Vad är Akademi Norr?

Läs mer om de tretton kommuner som gått samman för att samordna högre utbildning och innovativ tillväxt.

Kontakta vår personal

Har du frågor riktade till en specifik person i vår personalstyrka hittar du all relevant kontaktinformation här.

Kontakta

Läs vidare