Projekt SAM - Kommunikation för integration via sociala medier

Digital kommunikation handlar om att kombinera olika digitala kanaler för att bäst nå ut till en målgrupp. Oavsett syfte så börjar allt med att förstå hur sociala medier fungerar och varför man ska jobba med det. Det ska vi gå igenom i denna halvdagsutbildning som kombinerar teori och praktik.

Läs mer

Projekt SAM - Utbildningar i Tvärkulturell krishantering

Projekt SAM erbjuder utbildningar i tvärkulturell krishantering vid tre tillfällen under hösten och vintern. Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Läs mer

Fler nyheter

I fokus nu

Vad är Akademi Norr?

Läs mer om de tretton kommuner som gått samman för att samordna högre utbildning och innovativ tillväxt.

Kontakta vår personal

Har du frågor riktade till en specifik person i vår personalstyrka hittar du all relevant kontaktinformation här.

Kontakta

Läs vidare