Utbildningen Presumtiva ledare är inställd

Akademi Norr genomför i samverkan med Region 10 en ledarskapsutbildning för presumtiva ledare. Utbildningen är i tre moduler med kursstart 31 mars på Ansia i Lycksele. Antalet platser är begränsat.

Läs mer

Fler nyheter

I fokus nu

Vad är Akademi Norr?

Läs mer om de tretton kommuner som gått samman för att samordna högre utbildning och innovativ tillväxt.

En film om Asyl och Etablering

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

Kontakta vår personal

Har du frågor riktade till en specifik person i vår personalstyrka hittar du all relevant kontaktinformation här.

Kontakta

Läs vidare