Presidieutbildning för ny- och omvalda 11 september i Lycksele

En väl fungerande ordförande och ett presidium som är väl insatt i sin uppgift bidrar till att sammanträdena blir effektiva och utvecklande, för både förtroendevalda och förvaltning. Akademi Norr inbjuder till Presidieutbildning för ny- och omvalda. Utbildningen riktar sig till presidierna, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunalförbund och bolagsstyrelser. Samt tjänstemän som arbetar nära politiken exempelvis kommunchefer, förvaltningschefer och nämndsekreterare. Föreläsare är Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Maxantalet till denna utbildning är 40.

Läs mer

Fler nyheter

I fokus nu

Vad är Akademi Norr?

Läs mer om de tretton kommuner som gått samman för att samordna högre utbildning och innovativ tillväxt.

En film om Asyl och Etablering

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

Kontakta vår personal

Har du frågor riktade till en specifik person i vår personalstyrka hittar du all relevant kontaktinformation här.

Kontakta

Läs vidare