Anslagstavlan

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

På vår anslagstavla kan du se tillkännagivanden och direktionens tidigare protokoll.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att tillkännagivandet anslagits om du är medborgare i någon av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Anslagen tas bort/flyttas när tiden för överklagande har gått ut. Direktionens protokoll kan efter att överklagandetiden gått ut återfinnas under rubriken Direktionens tidigare protokoll.

Tillkännagivanden Akademi Norr

Direktionens tidigare protokoll

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2018-02-22  

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2018-06-07

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2018-10-11