Läs våra nyheter

Nedan finner du samtliga Akademi Norrs nyheter, enkelt sorterade efter publiceringsdatum.

Presidieutbildning för ny- och omvalda 11 september i Lycksele

En väl fungerande ordförande och ett presidium som är väl insatt i sin uppgift bidrar till att sammanträdena blir effektiva och utvecklande, för både förtroendevalda och förvaltning. Akademi Norr inbjuder till Presidieutbildning för ny- och omvalda. Utbildningen riktar sig till presidierna, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunalförbund och bolagsstyrelser. Samt tjänstemän som arbetar nära politiken exempelvis kommunchefer, förvaltningschefer och nämndsekreterare. Föreläsare är Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Maxantalet till denna utbildning är 40.

En film om Asylprocessen och Etableringsfasen

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

Utbildning – Hedersförtryck i Dorotea den 29 oktober

ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning inbjuder till utbildning om Hedersförtryck. Utbildningen är gratis för dig som verkar i någon av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Norsjö, Lycksele eller Storuman.

Utbildning – Kulturkrockar i Lycksele den 10 oktober

ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning inbjuder till utbildning om Kulturkrockar, som kommer att ge deltagarnaUtbildningen är gratis för dig som verkar i någon av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Norsjö, Lycksele eller Storuman.

Kommunal nämndadministration med fokus på ny mandatperiod och nya kommunallagen den 4 oktober

Vid inledningen till den nya mandatperioden kommer många praktiska och juridiska frågor att ställas som du som nämndsekreterare förväntas kunna svara på. Som ny nämndsekreterare behöver du en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom den kommunala nämndadministrationen. Även du som erfaren nämndsekreterare behöver kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper.

Utbildning – Radikalisering i Dorotea den 4 oktober

ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning inbjuder till utbildning i temat Radikalisering. Utbildningen är gratis för dig som verkar i någon av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Norsjö, Lycksele eller Storuman.

Lågaffektivt bemötande i Dorotea den 14 juni

Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.

Senaste nyheter