Läs våra nyheter

Nedan finner du samtliga Akademi Norrs nyheter, enkelt sorterade efter publiceringsdatum.

Lågaffektivt bemötande i Dorotea den 14 juni

Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.

Utbildning: GDPR den nya dataskyddslagen

Vilhelmina lärcentrum i samverkan med Akademi Norr erbjuder en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation). Den genomförs på Vilhelmina lärcentrum måndag den 26 mars. Mer information och länk till anmälan hittar du på: http://vilhelminalarcentrum.se/home/gdpr.html Anmälan senast torsdag 15 mars.

Lågaffektivt bemötande 8 mars i Arvidsjaur

Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.

Lågaffektivt bemötande 7 mars i Storuman

Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.

Lågaffektivt bemötande 6 mars i Dorotea

Denna utbildningsdag går hand i hand med Motiverande samtal med dess människosyn, partnerskap, acceptans och anda. Lågaffektivt synsätt och bemötande står i fokus. Utbildningen är mycket praktisk och har som målsättning att deltagarna ska känna sig kompetenta på området.

Projekt SAM – Utbildning i Tvärkulturell krishantering i Dorotea 18-19/1

Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Projekt SAM – Utbildningar i Lågaffektivt bemötande

I akuta krislägen är det inte ovanligt med utåtageranden. Aggressiva, irrationella och hotfulla beteenden är en stor utmaning. Att hantera personer och situationer i dessa lägen kräver kompetens, trygghet och objektivitet. Projekt SAM erbjuder en heldagsutbildning i Lågaffektivt bemötande för personal som möter människor i kris i sitt yrkesutövande, främst personal inom mottagning av nyanlända.

Projekt SAM – Kommunikation för integration via sociala medier

Digital kommunikation handlar om att kombinera olika digitala kanaler för att bäst nå ut till en målgrupp. Oavsett syfte så börjar allt med att förstå hur sociala medier fungerar och varför man ska jobba med det. Det ska vi gå igenom i denna halvdagsutbildning som kombinerar teori och praktik.

Projekt SAM – Utbildningar i Tvärkulturell krishantering

Projekt SAM erbjuder utbildningar i tvärkulturell krishantering vid tre tillfällen under hösten och vintern. Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Utbildning: Momshantering i kommun

Kommunernas momshantering är komplex eftersom en kommun har många olika verksamheter och transaktioner. Förutom att kommuner måste behärska det ”vanliga” momssystemet har kommunerna även ett speciellt regelverk som avser ersättning för viss mervärdesskatt. Vi kommer under denna heldagskurs behandla relevant regelverk samt diskutera olika praktiska situationer.

Senaste nyheter