En film om Asylprocessen och Etableringsfasen

Publicerad

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

Akademi Norr har inom ESF-projektet Stärkt Attraktiv Mottagning skapat en film som i korthet beskriver Asylprocessen och Etableringsfasen för flyktingar som kommer till Sverige.

 

Se filmen (cirka sju och en halv minut)

https://youtu.be/xw5enLGf6N4

Fler nyheter