top of page

”Här blir du snabbt viktig i organisationen

åsele,_dragarbild.png

Som socionom vid Individ- och familjeomsorgen i Åsele får du jobba med många olika typer av arbetsuppgifter på det ”stora” socialkontoret i den lilla kommunen.
– Vi är vad man kallar för glesbygdssocionomer och det trivs vi väldigt bra med, säger Lena Lindgren, IFO-chef. 

Just nu arbetar 10 personer på Individ- och familjeomsorgen i Åsele – däribland socialsekreterare, socialpedagog, biståndshandläggare och assistenter. Tillsammans tar de hand om alla ärenden som hamnar inom ramen för socialtjänsten. Det är något de trivs med.
– I en större kommun är man oftast mycket mer specialiserade inom olika områden, men vi tar hand om allt. En fördel med det är att vi blir kunniga på mycket, och har ett väldigt varierande arbete, nackdelen med det är att vi inte fullt ut kan tillskapa oss en spetskompetens, säger Lena Lindgren. 

 

"Vi vill gärna vara där och hjälpa till med tidiga insatser"
 

Hon säger att det finns en missuppfattning om att ärendena i en mindre kommun är av det enklare slaget. 
– Men vi har samma typer av ärenden som större kommuner. Det gör också att det ställer stora krav på oss att ha både en djup och bred kunskapsbas. Men det är en del i yrket att vara glesbygdssocionom, och också det som gör yrket så spännande. 

 

Jobbar med tidiga insatser
För att jobba smartare pågår ett arbete med att införa digitala hjälpmedel i form av e-tjänster där klienter kan utföra enklare göromål på egen hand, till exempel fylla i ansökningar för att söka ekonomiskt bistånd. Men IFO jobbar också mycket med förebyggande arbete. 
– Vi vill gärna vara där och hjälpa till med tidigare insatser. En del i det består av att vi arbetar nära andra parter. Till exempel polis och skola.
De samverkar även med närliggande kommuner. 
– Nackdelen med ett socialkontor i glesbygden är att viss kunskap kan tappas om någon blir sjuk eller slutar sitt jobb. Men med gränsöverskridande samverkan kan vi vid behov låna in kompetens från andra kommuner. Det är viktigt för oss att samarbeta med andra.  

Blir snabbt viktig 
Lena Lindgren hyllar arbetsklimatet på Individ- och familjeomsorgen. De sporrar varandra, har glädje i arbetet och är en positiv grupp. De öppnar dessutom famnen för studenter. 
– De är hjärtligt välkomna. Vi är en bra plats att göra praktik på. Här får du prova på det mesta i arbetet och lära dig väldigt mycket. 
Lena Lindgren vet vad hon talar om. Hon har genom åren själv arbetat i flera andra kommuner. 
– Det finns för- och nackdelar med allt. Men att få jobba med så mycket samtidigt är stimulerande och lärorikt. Att vara glesbygdssocionom är en förmån på många sätt och du blir snabbt viktig i organisationen. Här känner du att du gör skillnad. 

 

3 fördelar med att jobba i Åsele 

1

Du jobbar med många olika områden och får lära dig mycket. 

2

I den relativt lilla organisationen blir du snabbt viktig och kan göra skillnad. 

3

Du arbetar med en grupp människor som sporrar och stöttar varandra. 

Kontakt Lärcentrum

bottom of page