En film om Asyl och Etablering

Filmen beskriver i korthet Asylprocessen och Etableringsfasen i Sverige.

Den kan ses med nedanstående språk.

Svenska

Arabiska

Dari

Tigrinja

Fler nyheter