top of page

KARTLÄGGNINGAR OCH ENKÄTER

Vi jobbar för att ta fram nya länsöverskridande samverkansmodeller för kompetensförsörjning för kommuner och näringsliv i norra Sverige, genom att:

 

  1. Jobba med nya, smartare sätt att samla in och kartlägga kompetensbehov

  2. Klustra kompetensbehov

  3. Göra prioriteringar av kompetensbehov

  4. Ta fram utbildningar som matchar arbetslivets kompetensbehov

Lyckad modell

I en arbetsmodell som vi har tagit fram, och genomfört i stor skala med 29 kommuner under 2021-2022, jobbade vi med kompetensbehov inom yrkeshögskola.

Resultat:
5 av 13 utbildningsansökningar (38%) beviljades, vilket är högre än rikssnittet som är 30%.

Akademi Norr workshop om kartläggningar
bottom of page