top of page

Socionom: Här får studenter testa många delar av yrket

kramfors.png

Socionomstudent och sugen på jobb eller praktik?
Grattis – i Kramfors finns det öppningar.
– Här kan du utvecklas och lära dig väldigt mycket, säger Lena Wälivaara, enhetschef.

Individ- och familjeomsorgen i Kramfors är vana att ta emot studenter.
– Vi har ett samarbete med Umeå universitet där vi förpliktigar oss att ta emot ett visst antal
personer varje år, säger Carina Eriksson, verksamhetschef vid IFO i Kramfors.
Det är ett utbyte som ger båda parter väldigt mycket.
– Vi tycker om att ha studenterna här som kommer med nya perspektiv och idéer. Samtidigt
får studenterna möjlighet att testa på många olika delar inom yrket hos oss. Vi uppmuntrar
dem att gå mellan och lära sig så mycket de kan under den tid de är här.


”Perfekt för den som vill lära sig mycket”
På Individ- och familjeomsorgen arbetar ett 50-tal personer inom olika verksamhetsgrenar
som beroendevård, ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, barn, unga och missbruk. Var och
en är specialiserad inom sitt område.
– Alla kan sin verksamhet väldigt väl, vilket är perfekt för en student som vill lära sig mycket.
Vi har dessutom en kultur där du inte behöver vara rädd för att ställa frågor och ta hjälp. Här
kan man vara den man är och ställa frågor till vem som helst.

"Alla kan sin verksamhet väldigt väl, vilket är perfekt

för en student som vill lära sig mycket."


Stöttar varandra
Enhetschefen Lena Wälivaara, som själv tog sin socionomexamen vid Umeå universitet,
berättar att den öppna kulturen är viktig för medarbetarna i vardagen.
– Vi har att göra med många känsliga frågor och beslut som påverkar andra människors liv.
Vi behöver stötta, bolla, reflektera och hjälpa varandra mycket. Vi sitter även fysiskt nära
varandra. Cheferna sitter utmed medarbetarna och finns med nära i verksamheten, säger hon.
I Kramfors finns även ett introduktionsprogram som alla får följa, plus att nyanställda får en
egen mentor. Varje år brukar Individ- och familjeomsorgen i Kramfors rekrytera några
medarbetare.
– Vi är så pass många i organisationen så det är alltid någon som går i pension, ska vara
föräldraledig eller som går vidare till något annat. Det är relativt ofta det finns öppningar till
anställning, säger Carina Eriksson.


Varierande och utvecklande
Både hon och Lena Wälivaara har arbetat på Individ- och familjeomsorgen i mer än 30 år. De
har trivts med kollegor och gillar att utvecklas.
– Vi har så många olika typer av arbeten här, och jag har bytt arbetsuppgifter och områden
med jämna mellanrum vilket har varit väldigt roligt, säger Lena Wälivaara.
Dessutom kräver yrket i sig att du håller dig uppdaterad.
– Vi genomgår utbildningar varje år då metoder och arbetssätt ständigt förbättras samt att det
även tillkommer nya regelverk och lagstiftningar, säger Carina Eriksson.
Även nya arbetsområden tillkommer då och då.
– Vi följer med i de problembilder som uppstår i samhället i stort. Våld i nära relationer
arbetar vi mycket mer med nu än för tio år sedan, likadant vad gäller exempelvis hedersvåld.

 

3 fördelar med att jobba som socionom i Kramfors

1

Här finns en stor bredd och många områden att jobba inom. Som anställd finns möjligheter att göra karriär eller byta arbetsuppgifter om du vill göra det.

2

Arbetsklimatet är stöttande med en öppen kultur. Här kan du vara dig själv, få tid att reflektera, utvecklas och lära dig av dina kollegor.

3

Kommunen uppmuntrar vidareutbildning. Yrket i sig kräver att du som anställd håller dig uppdaterad. Som anställd får du vara medskapande i att utveckla nya metoder och arbetssätt.

Kontakt Lärcentrum

bottom of page