Ny ledarskapsutbildning i Lycksele i mars

Publicerad

Utbildningsalternativ ges till de företag inom Lärande Attraktiva Näringar-projektet som valt ledarskap som utbildning. Välkommen med er anmälan via vår anmälningslänk som skickades ut via epost. Kom ihåg att anmäla er så snart som möjligt då antalet platser är begränsade.

Ledarskapsutbildning – Personligt ledarskap 28-29 mars samt 17-18 maj(4 dagar)

Utbildningen genomförs av Gotlands Akademin. Utbildningsort är Lycksele.
Plats: Hotell Lappland
Tider: 09:00-16:30 samt 08.30-15.30

Block 1: Dag 1 och 2

 • Kontext för ledarskap (hur ser ledaruppdraget ut för mig; krav och förväntningar – från mig själv och kollegor, medarbetare och organisation)
 • Leda sig själv för att leda andra (skillnaden mellan att vara chef och ledare, innebörden av att vara ledare, ledarstilar, attityder, motivationsteorier i praktiken)
 • Ledaregenskaper och ledarfunktioner (beteendestil i ledarskap, IDI-Interpersonal Dynamics Inventory) ledarfunktioner, leda genom andra – horisontellt och vertikalt ledarskap)
 • Verktyg för ledarskap (coachande förhållningssätt, återkoppling/feedback – ge och ta kritik)
 • Samtalets möjligheter (att leda, delta i och genomföra olika samtal – avlastande, problemlösande och avslutande samtal)
 • Hemuppgift kopplad till dag 1 och 2, för genomgång dag 3.

Block 2: Dag 3 och 4

Kommunikation, gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap konflikthantering i arbetsgrupper.

 • Genomgång av hemuppgift från dag 1 och 2
 • Kommunikation (vad är kommunikation, olika former av kommunikation, kommunikation i grupper? kommunikationsstil hos ledaren)
 • Det kommunikativa ledarskapet (teorier och slutsatser från Mittuniversitetets forskningsprojekt kring kommunikativt ledarskap)
 • Gruppers utveckling och mognad (grupper, sammansättning och utveckling, situationsanpassat ledarskap och effektiva team). Momenten har sin utgångspunkt i Will Schutz och Susan Wheelans teorier.
 • Konflikthantering i arbetslivet (se ledarens roll, teori och praktik, ge och ta kritik
 • Leda i förändring. Struktur för förändringsarbete. Teorin kring förändringens fyra psykologiska rum.

Fler nyheter