Akademi Norr beviljas nytt projekt från ESF

Publicerad

Akademi Norr har beviljats ett nytt projekt från Europeiska Socialfonden. Projektet kallas för Lärande Attraktiva Näringar (LAN) och startar 1 september och pågår i två år.

Svenska ESF-rådet har bifallit Akademi Norrs ansökan till projektet Lärande attraktiva näringar med ett stöd om 9 454 516 kronor.

Följande yttrande gjordes vid prioriteringen:

Kommunalförbundet Akademi Norr består av 13 inlandskommuner i fyra län, vars största utmaning är kompetensförsörjning. Projektet ska ta fram en modell för livslångt lärande som bidrar till höjd kunskapsnivå och ett ökat arbetskraftsutbud. Via lärcentrum kommer flexibla former för lärande i glesbygd utvecklas, vilket bygger på samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet bidrar till att 1200 anställda vid små och medelstora företag får ta del av kompetensutvecklingsinsatser.

Mer information om projektet kommer läggas ut i samband med att projektet startar 1 september.

Fler nyheter