Arbetsmiljö för chefer 14-15 juni

Publicerad

Nu har du som företagare eller offentligt anställd inom ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar projektet möjlighet till att delta i denna utbildning. Information om hur du anmäler dig skickas ut via epost.

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningens längd: 2 dagar 09:00–16:00, 09:00-15:00
Ort: Dorotea
Deltagare: Chefer, HR.

Syfte
Syftet med utbildningen är att fördjupa sina arbetsmiljökunskaper, planera hur man ska systematisera sitt arbetsmiljöarbete så att det är en naturlig del av verksamheten. Samt även skaffa sig fördjupade arbetsmiljökunskaper inom främst områdena kränkande särbehandling och arbetsbelastning/stress. Områden som arbetsgivaren enligt OSA 2015:4 6§ ska inneha tillräckliga kunskaper om.

Resultat efter utbildningen
Att deltagarna efter genomgången utbildning:

 • Veta vilka krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Skapar delaktighet, medverkan och motivation. Vilka är hindren och hur övervinner man dem
 • Förstår vilka roller som finns i arbetsmiljöarbetet och vad rollernas ”ansvar” innefattar
 • Kan arbeta förebyggande på ett korrekt sätt, både fysiskt och psykosocialt.

Delar av utbildningens innehåll och upplägg
Granskning av regelverket för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Föreskrifter, lagar och rekommendationer som är relevanta.

 • Vi tittar på begreppen Ansvar och Rollerfördelning på arbetsplatsen ur olika perspektiv:
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vs. Skyddsombudsuppdraget , Delegering
 • Arbetsmiljö- och Straffansvar.
 • Vi fördjupar oss i det Systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Risk- och konsekvensbedömning – Åtgärder – Uppföljning
 • Tillbudsrapportering och riskobservationer, varför är detta viktigt för SAM.
 • Arbetsplatsens utformning – Ergonomi.
 • Vad fokuserar vi på för att uppnå bra psykosociala förhållanden?
 • – Stress, konflikter, Kränkande särbehandling – Alkohol och droger
 • – Systematiskt hälsovårdsarbete och trivselfaktorer
 • Vidare kommer vi att gå igenom nyheter inom arbetsmiljöområdet
 • Sanktionsavgifter – Hur funkar det, Vad innebär det.
 • Nyheter från Arbetsmiljöverket:
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Dagarna präglas av engagemang och flexibilitet där vi varvar teorier med intressanta och givande praktiska uppgifter.

Fler nyheter