Asbestutbildning 3-6 oktober i Lycksele

Publicerad

Nu har du som företagare inom Europeiska Socialfondsprojektet Lärande Attraktiva Näringar projektet möjlighet till att delta i denna utbildning. Information om hur du anmäler dig skickas ut via epost.

Asbest – Särskild utbildning 3-6 oktober i Lycksele

Antal dagar: 4
Tider: 09:00-15:30
Plats: Lycksele, Ansia Camping
Observera att antal platser är begränsat.

Asbest – Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36
Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

MÅLGRUPP

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

KURSINNEHÅLL

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Information om medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Anmälning
Du anmäler dig till utbildningen här: https://goo.gl/forms/iG8D4wvLQ6xAMLf82

Kontakta Martin Bergvall på Akademi Norr för frågor.

Fler nyheter