Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner

Publicerad

Akademi Norr erbjuder utbildningen "Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner" i Lycksele 7-8 juni.

2 dagar, 7-8 juni, på Hotell Lappland i Lycksele

Kommunal ekonomi på ett enkelt och lättförståeligt sätt!
Förstå din del av helheten i kommunens ekonomiprocess och hur du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande vis.

Inledning
Utbildningens syfte och innehåll samt eventuella egna önskemål från deltagarna avseende frågor som skall tas upp.

Den kommunala särarten
Största skillnaderna mellan privat och offentlig verksamhet. Obligatorisk verksamhet i en kommun.

Redovisning –finansiella rapporter
Skillnaden mellan drift och investering (gränsdragning och varför det är angeläget att de skiljs åt. Har alla kommuner samma gränsdragning?). Hur kommer det sig att om jag köper på driftbudgeten så blir det en kostnad för kommunen, men om jag handlar av min investeringsbudget så blir det en tillgång? Praktiskt exempel.
Resultaträkningens och balansräkningens olika delar och hur de hänger samman. Årsredovisning, intern- respektive externredovisning. Vikten av periodisering.
Kort om kommunalekonomisk utjämning.

Kommunal redovisningslag
Kort om vad kommunal redovisningslag är för något. Lagtexten delas ut
Allmänna bestämmelser om bokföring. Kraven på bokföring, verifikationer, arkivering etc.

Överskådligt om:
Kommunallagens ekonomikapitel m m
Kort om vilka huvudpunkter som finns i kommunallagens ekonomikapitel.
Revisionens uppgift (kort från Kommunallagen kapitel 9).

BAS-plan och kontering
BAS-planens betydelse. Vikten av korrekt kontering (betydelse för kommunens egen uppföljning, SCB statistik, räkenskapssammandrag och t ex “Vad kostar verksamheten i din kommun?”).
Kodsträngens olika delar och dess betydelse – vilka delar är obligatoriska?
Bokföringens grunder. T-kontons betydelse.
Övning avseende rätt konto/slag.

Fakturahantering och moms
Vilka uppgifter ska en faktura innehålla?
Vad innebär attest? Olika attestbegrepp.
Mervärdesskatteprincipen.
Skillnad på ”affärsmoms” och ”kommunkontomoms”.
Olika momssatser och avdragsbegränsning/-förbud.
Övning avseende vilken momssats som gäller.
Bluffakturor – hur känna igen och undvika?

Intern kontroll
Syfte och definition.
Ansvar och roller.
Vad kan göras för att stärka den interna kontrollen?

Avslutning
Summering och utdelning av kursintyg.

Kursledare
Inger Andersson, certifierad kommunal revisor.

Preliminära hålltider
Ons. 7/6 kl. 9.00-17.00
Tor. 8/6 kl. 8.00-15.00

Kurskostnad och anmälning
Spara 1 500 kr plus en resa till Stockholm!

Vår kostnad, 4 600 kr exkl. moms, inkluderar lunch och fika bägge dagarna.

Anmälan via denna länk https://goo.gl/forms/qHhLBlTfgTZ4mV0H2

Sista anmälningsdag är 19 maj. Anmälan är bindande efter denna dag. Vid avbokning debiteras full avgift.

Fler nyheter