Ekonomi för icke-ekonomer fortsättning 14-15 september

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar erbjuder företag som deltar i projektet möjlighet till att delta i utbildningen ekonomi för icke-ekonomer (fortsättning) den 16-17 mars i Lycksele.

Ekonomi för icke-ekonomer Fortsättning 14-15 september i Lycksele

Tider: Ej klart
Plats: Lycksele lärcentrum (Tannbergsskolan)

Efter avslutad kurs kommer du att få en större insikt för ett företags ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal såsom tillväxt och lönsamhet.
Du har verktygen för att effektivisera, planera och utläsa den tillväxt och lönsamhet som företaget ger.

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomi. Du har redan grundläggande kunskaper i ekonomi men vill nu bli ett strå vassare. Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och har ekonomiansvar.

Utbildningens innehåll:

Vilken information erhålls från en årsredovisning
• Lagstiftad information
• Frivillig information

Företagsanalys
• Betalningsförmåga
• Tillväxt
• Lönsamhet
• Ekonomisk planering

Budgetprocessen
• Resultatbudget
• Likviditetsbudget
• Balansbudget

Kalkyler

Utbildare, Roda Utbildning, http://www.roda.se/

Fler nyheter