(Flyttad till hösten) föreläsning: Att komma vidare efter krisen

Publicerad

Ulf Lidman - expert inom krishantering ger en livestreamad föreläsning den 24 juni kl 10:00-11:30. Den här 90 minuters föreläsningen kommer garanterat ge dig inspiration, hopp och insikter som styrker dig som ledare.

Utbildningen är inställd och flyttad till hösten efter önskemål. Vi återkommer med nytt datum.

/Akademi Norr

Innehåll

Tyvärr är det vanligt att människor fastnar i kriser. Den psykiska ohälsan ökar snabbt i hela landet. En kris som den pågående Corona pandemin har försatt och kommer att försätta många i kris.

Hur kan vi förebygga att anställda inte hamnar i utdragna krisprocesser som hade gått att förebygga? Ingen ifrågasätter den forskning som gjorts bl.a. i Sverige som visar på vikten av att under och efter kriser uppehålla sina strukturer, rutiner och relationer på arbetet. Sjukskrivningar bör undvikas vid livskriser.

Detta är oerhört viktigt men det sätter kravet på chefer och ledare att de vet hur man är just chef för medarbetare i kris. Det går inte sätta skygglappar för ögonen. Uppdraget handlar om att vara ledare, inte terapeut. Att veta vad jag bör göra och inte göra. Hur jag sätter gränser men framförallt visar på målet.

Målet är att komma vidare efter krisen. Att utvecklas, ta lärdom och återfinna hopp och entusiasm. Det bästa för arbetsmiljön är arbetsglädje. Både individuell sådan men även som arbetslag.

Att människor fastnar i ältande, offerroller, tyvärr ofta i missbruk och andra destruktiva tankemönster och beteenden är oerhört vanligt. Vi har redan sett chockartad statistik på hur våld i nära relationer har ökat dramatiskt. Medarbetare har tvingats att skapa nya rutiner med mer distansarbete och med det en känsla av att vara isolerad. Utmaningarna för chefer och ledare är stora.

Den här 90 minuters föreläsningen kommer garanterat ge dig inspiration, hopp och insikter som styrker dig som ledare.

Saker återgår aldrig till det normala efter en stor kris. Vilken fantastisk utmaning att få vara med och leda medarbetare in i ”det nya normala”. Framtiden skapar vi tillsammans och då vill vi som chefer ha med alla på tåget.

En god ledare inser att kraften att komma vidare finns inom medarbetarna. Hur lockar vi fram den på ett hållbart och tilltalande sätt?

Varmt välkomna!

/Ulf Lidman

Om Ulf Lidman

Ulf Lidman har 35 år av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang.

– Magisterutbildningar i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med inriktning på familje- och relationsterapi.

– Specialistkompetens inom tvärkulturella möten relaterade till kris, konflikt och missbruk med erfarenhet av närmare 40 års krisarbete över fyra kontinenter.

– Samarbetar kontinuerligt med offentliga förvaltningar, organisationer och företag.

– Spetskompetens i att utbilda medarbetare som hantera motsättningar och aggressioner med inslag av våld inom HVB-hem, flyktingmottagningar samt inom individ – och familjeomsorgen.

– Ofta anlitad utbildare och föreläsare för att öppna för en positiv utveckling på arbetsplatser med olika kulturer, religioner och etniciteter där det finns risk för konfrontation.

Anmälning och praktisk information

Denna föreläsning genomförs den 24 juni kl: 10.00 – 11:30. Föreläsningen livestreamas av Akademi Norr och via verktyget Zoom. Ingen programvara behöver installeras för att delta. Du anmäler dig via länken nedan. Pris för en person är 990 kr ex moms. Vi tillämpar rabatt på deltagarpriset beroende på hur många som deltar från respektive kommun/arbetsgivare.

Anmälningslänk: https://forms.gle/xd7bVWN99wuxvX5c6

Akademi Norr erbjuder denna pilotutbildning för att inspirera. Vi vill även ha återkoppling efter utbildning så vi vet vilka de reella behoven är för kompetenshöjning i er kommun.

Fler nyheter