Grundkurs i migration och psykisk hälsa

Publicerad

Välkommen till utbildning i migration och psykisk hälsa den 11 maj.

Välkommen till en grundkurs i migration och psykisk hälsa

Vi erbjuder en utbildningsdag den 11 maj på Ansia i Lycksele om Migration och psykisk hälsa – grundkurs, se bifogad inbjudan.

Utbildare är Maria Nyström Agback, Jurist på Psykiatrisamordningen, Vård och omsorg, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Målgrupp: Boendepersonal
Tid: 10.00-15.00 (registrering från kl. 9.30) 

Innehåll:

Genomgång av SKL´s grundutbildningsmaterial i migration och psykisk hälsa.

  • Hur hälsan kan påverkas före, under och efter flykt
  • Symtom på psykisk ohälsa
  • Vad man ska tänka på vid bemötandet
  • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
  • Att möta ensamkommande barn
  • Att bemöta människor som har fått avslag på sin asylansökan 

Utbildningsmaterialet är fritt för alla att använda och hittas på följande länk, under rubriken Talarstöd:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/migration-och-psykisk-halsa-grundkurs/

Genomgång av materialet ”Vad hela organisationen bör veta”:

  • Vad som gäller för vård och stöd till asylsökande och nyanlända
  • Var information för personalen hittas
  • Informationsmaterial om vård och stöd på olika språk

Ni anmäler er till utbildningen här: https://goo.gl/forms/158wlq3C2LlAxeAw2

Fler nyheter