HACCP – Livmedelshantering i praktiken 28-29 mars

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar genomför en HACCP-utbildning i Lycksele 28-29 mars - Livsmedelshantering i praktiken

HACCP i praktiken – HACCP plan – Anticimex
Att identifiera , bedöma och kontrollera alla faror i produktionen det är vad HACCP handlar om. Kursen HACCP i praktiken vänder sig till dig som är ansvarig för matsäkerhet och kvalitet i storhushåll, livsmedelsindustrin och andra verksamheter där kraven på produktsäkerhet är höga.

Ansvarar du för kvalitet och matsäkerhet?
Utbildningen HACCP i praktiken är utformad för dig som är ansvarig för matsäkerhet och kvalitet inom detaljhandel, restaurang, storhushåll, livsmedelsindustri samt andra producenter med högre krav på produktsäkerhet.

HACCP – ett sätt att kontrollera faror
HACCP är ett arbetssätt för att identifiera , bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Faror som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att verksamheter där man hanterar livsmedel ska kunna följa HACCP-principerna krävs att du och övrig personal har rätt kunskap.

Det här ingår i kursen
• Introduktion i HACCP
• Faror i livsmedelshantering
• Inledande HACCP-arbete
• Faroanalys och riskvärdering
• Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP)
• Gränsvärden och övervakning
• Korrigerande åtgärder
• Validering, verifiering och revidering
• Upprätta HACCP-plan
• Implementera HACCP-plan

Efter kursen vet du hur en HACCP-plan
• upprättas
• verifieras, valideras och revideras
• implementeras i verksamheten

Lär dig analysera faror genom teori och praktik

Anticmex utbildning HACCP i praktiken följer Codex Alimentarius principer och ger dig fördjupad kunskap i arbetet med HACCP. Utöver den teoretiska utbildningen får du bland annat göra en faroanalys och HACCP-plan samt genom praktiskt arbete lära dig implementera HACCP.

Teori och praktik för bästa resultat
Kursen i HACCP leds av Anticimex erfarna utbildare som har lång erfarenhet av att arbeta med matsäkerhet hos olika företag.

Utbildarna varvar teori, praktik, diskussioner och grupparbeten för att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning. Den avslutas med ett skriftligt prov och alla som blir godkända får ett diplom efter avslutad kurs.

Kurstid: 2 dagar
Kursen hålls av Anticimex under två heldagar à 8 timmar den 28-29 mars i Lycksele. Ca 09.00 – 16.00 båda dagarna. Första dagen startar utbildningen 09.30.

Anmälan till utbildningen skickas ut via epost. Kontakta Martin Bergvall (070-600 33 32) om ni inte fått inbjudan.

Fler nyheter