Hjärt- och lungräddningsutbildning (HLR) i Storuman 14 mars 2017

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar erbjuder företag som deltar i projektet möjlighet till att delta i HLR-utbildning i Storuman 14 mars.

Plats: Meddelas senare.
Tid: 08.00 – 11.00
Utbildare: Aptum

Innehåll

  • Kontrollera livstecken
  • Konstatera hjärtstopp
  • Larmrutiner
  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga en person i stabilt sidoläge

Fler nyheter