Högre utbildning – en gemensam angelägenhet

Publicerad

Jämlikhetskommissionen konstaterar att klass, kön och vart du bor skapar en ojämlikhet i vilka som studerar vidare. Utbyggnaden av högskolan konstateras varit viktig för att motverka detta. I vår region har ca 15% en högre utbildning enligt statistik från SCB. Jämför det med rikssnittet som ligger på 28%.

Den 2 september citerade ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans Jämställdhetskommissionens utlåtande ”En gemensam angelägenhet”: Jämlikhetskommissionen konstaterar att klass, kön och vart du bor skapar en ojämlikhet i vilka som studerar vidare. Utbyggnaden av högskolan konstateras varit viktig för att motverka detta.
(Sr) Matilda Enkrans avslutar presskonferensen med: ”Forskning visar på att det faktum att vi har byggt ut den högre utbildningen i hela landet – och fortsätter göra så har varit mycket viktigt för att bredda rekryteringen till den högre utbildningen. Det känns också som ett självklart fokus för framtiden.”
I vår region har ca 15% en högre utbildning enligt statistik från SCB. Jämför det med rikssnittet som ligger på 28%. Endast 8% av männen har en eftergymnasial utbildning jämfört med rikssnittet på 22,6%. Av kvinnorna har 22% högre eftergymnasial utbildning och rikssnittet är ca 34%.
Den 17 juni enades Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund om att det är dags att kraftsamla kring högre utbildning och kompetensförsörjningen till inlandet. Med våra 17 kommuner så representerar vi 33% av Sveriges yta!
Vi välkomnar en fortsatt utbyggnad av högre utbildning i landet där fler utbildningar ges på distans och distansutbildning blir en naturlig tillgång. Det är precis som Jämställdhetskommissionen säger: En gemensam angelägenhet. Det är vår angelägenhet!
/Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr
Akademi Norr är ett kommunalförbund som ägs av 13 inlandskommuner från fyra län. Vi samverkar med Lapplands kommunalförbund – där fokus är på tillgängliggörandet av distansanpassad högre utbildning till våra 17 kommuner.

Fler nyheter