Information till företag i Lärande Attraktiva Näringar

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar har skickat ut en enkät till alla företag i projektet med kompletteringsuppgifter samt uppdatera utbildningsvalen som är gjort sedan tidigare.

Under de två månader som projektet varit igång så har vi nu sammanställt enkätsvaren och ser att vi inte kommer att kunna tillgodose samtliga företags första eller till och med andra alternativ. Detta då det handlar om väldigt dyra utbildningsinsatser som projektet inte mäktar med. Vi har därför tittat på samtliga alternativ och utifrån det sammanställt utbildningar som vi tror och hoppas kan tillmötesgå så många som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt.

Flera företag har hört av sig till oss med en önskan om att få ändra sina tidigare utbildningsval och det är nu möjligt utifrån de alternativ som finns i denna enkät. Det är viktigt för oss att de företag, som önskade ej genomförbara utbildningar, får en ny möjlighet. Företag inom Lärande Attraktiva Näringar som redan har fått utbildning har också möjlighet att fylla i enkäten på nytt. Vi garanterar dock inte fler insatser för de som redan har tagit del av någon utbildning.

Sista svarsdatum för enkäten är 10 mars.

Frågor?

Kontakta oss:
Ann-Ci Jonsson 070-508 86 43
Martin Bergvall 070-600 33 32

Fler nyheter