Internationalisering och attraktivitet i Arjeplog 5-6 dec 2013

Publicerad

2013 Jan Julian McDonalds

Akademi Norr:s kreativa dagar i Arjeplog, med fokus på internationalisering och attraktivitet bjöd på intressanta föreläsningar och diskussioner. Julian Stubbs, Jan Sundstén och Anders Granberg delade med sig och inspirerade ett femtiotal deltagare med sina råd och erfarenheter.

Julian Stubbs är internationell varumärkesstrateg,  och han pekade på vikten av att ha ett distinkt, konkret budskap, och att hålla fast vid det. Han visade med flera konkreta exempel att ett varumärke inte bara handlar om ett namn och en logotype, utan även om färg, historia, ljud, doft, attityd… Allt som ger intryck, även om det inte ger hela sanningen.

-Går vi till MacDonalds för att vi vet att vi får den allra bästa maten? Nej, vi går dit för att vi vet exakt vad vi får och betalar för, oavsett var i världen vi är. Han gav också rådet att varje ort bör tänka igenom vad man har och vad man vill ha. -Börja med att titta i backspegeln, varför finns platsen, vad säger historien? Bestäm er för vad ni vill, vill ni ha turister som kommer på besök? Vill ni ha människor som kommer hit för att stanna? Och man kan inte ändra varumärke vart fjärde år. Var ärliga, och stå upp för det ni har valt.

Julian Stubbs rekommenderar att man inte har för bråttom när man jobbar med varumärken, och att man involverar många i arbetet. -Jag har alltför många gånger sett de som rusat iväg och gjort saker som inte blivit bra. Bromsa, lyft blicken mot horisonten, se förutsättningarna och räkna ut vad ni kan göra av dem. Låt lokalbefolkningen vara med, men jag tror också det är bra att ta hjälp utifrån för att få en bra mix.

bel_4046

Jan Sundstén, Nordisk Rådgivning, har lång erfarenhet av gränsöverskridande arbete, både mellan län och mellan länder. Han uppmanade åhörarna att inte krångla till saker i onödan. -Visioner är bra, men för att det ska bli något måste vi vara aktiva i vardagen. Näringslivsutveckling och internationalisering är inget hokuspokus, det är precis det ni jobbar med hela tiden. Men man måste våga för att vinna. Man måste vara aktiv, och gå ut till företagen.

Jan Sundsténs råd till kommunerna är att de ska ge näringslivskontoren tillräckligt med resurser för att de ska kunna arbeta aktivt och utåtriktat. -Ni behöver medvetandegöra och besluta er för att satsa på detta, aktivera er, tänka stort men jobba i det lilla, och gräva där ni står. Bygg sten på sten, det finns något i varje kommun,  råvaror, människor, företag som är duktiga, ta vara på det ni har, och använd det. Gör det inte märkvärdigt! Jan Sundstén rekommenderade också att man vid näringslivsutveckling ska bygga samarbeten med de bästa företagen.

-Goda företag fungerar som magneter. Satsa på de företag som har bästa förutsättningarna för att lyckas med expansion och tillväxt. Allt är väl med starta eget och satsningar på nystartade företag, men om vi snackar arbetsplatser så handlar det ofta om ett jobb. Inom fem år är dessutom hälften av dem borta. Om ni snabbt vill skapa arbetsplatser, vänd er då till de som redan har tjugo anställda.

Anders Granberg, The Node Pole, berättade om den resa han varit med om, där han och hans medhjälpare efter att ha navigerat i osäkerhet och agerat utan att säkert veta vad resultatet skulle bli, lyckades få Facebook att välja Luleå som etableringsort för ett datacenter. Hans budskap var att det är viktigt att paketera sitt erbjudande på rätt sätt, vara lyhörd och arbeta snabbt, och att våga ta risker.

-Vi behövde öka inflödet av etableringar, men hade egentligen inget att sälja. Ingen mark, ingenting. Åssit, som man säger i Piteå. Och vi visste inte ens att det fanns något som hette datacenter när vi började vårt arbete. Men vi pratade om, och sålde, vårt elnät trots att vi inte äger en centimeter av det. Vi har pratat om och erbjudit markområden, men inte skrivit under ett enda avtal. Vi har ägnat oss åt en kvalificerad form av häleri. Att ta risker är inget som vi människor tycker om, risk är läskigt. Men vi måste våga.

En av de avgörande faktorerna när det gällde Facebooks val av etableringsplats var vattenkraften. Förnyelsebar energi.

-Det var ingen som hade paketerat vattenkraften och sålt den som miljövänlig på det sätt som vi gjorde. Här, i våra ögon är det en rovdrift på naturresurser, i omvärldens ögon är det en global lösning på energiproblemet, och Greenpeace har uppmärksammat Facebooks etablering i Luleå på ett positivt sätt.

Anders Granberg berättade också om hur man nu förberett sig för fler etableringar av datacenter i Luleå, Piteå och Boden. -Det finns inga beställare, men allt är förberett och på tre veckor kan du bygga ett datacenter i Boden.

Fler nyheter