Julhälsning från verksamhetschef

Publicerad

En julhälsning och tillbakablick på året som passerat för Akademi Norr.

Så går år 2017 mot sitt slut. Många saker har hänt i Akademi Norr under året. Nedan är några exempel.

Kommunförbundets direktionsordförande under många år, Elisabet Lassen, Sollefteå, har lämnat sina politiska uppdrag och därmed också ordförandeskapet i Akademi Norr. Till ny ordförande har direktionen valt Britta Flinkfeldt, Arjeplog. Vi tackar Elisabet för hennes goda arbete under många år och önskar Britta all framgång med uppdraget som ordförande i Akademi Norr.

En strategi för Akademi Norrs arbete har tagits fram och beslutats av direktionen. Den är ämnad att vara ett förtydligande av det syfte som kommunalförbundet har enligt förbundsordningen.

Samverkan med lärosäten har skett på flera olika sätt. Nämnas kan Lärarutbildningarna från LTU, Socionomutbildning från UmU men också information till presumtiva studenter som genomförts via IKT-teknik om flera olika distansutbildningar från universiteten ut till våra lärcentrum.
En informationsdag riktad till personal på lärcentrum har för första gången genomförts på Umeå universitet. Syftet är att underlätta samverkan mellan lärcentrum och universitetet. Initiativ till dagen togs i den samverkansgrupp som finns mellan Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund, Skellefteå kommun, Femkanten samt Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Avsikten är att en liknade dag genomförs varje år och att den arrangeras i tur och ordning av de tre universiteten.

Akademi Norr har också anordnat uppdragsutbildningar. Ett par exempel är GDPR (general data protection regulation) och den nya kommunallagen. Att anordna uppdragsutbildningar är en del i den nya strategin och en verksamhet under utveckling.
Under året har också projekt drivits. Lärande Attraktiva Näringar (LAN) har pågått under hela året och går nu mot avslut. Projektet har framgångsrikt fokuserat på kompetensutveckling för företag. Erfarenheter från projektet kommer även till god nytta för Akademi Norrs framtida arbete med uppdragsutbildning.
Stärkt attraktiv Mottagning (SAM) som fokuserar på kompetensutveckling inom integrationssektorn har startats under året och är nu mitt uppe i sin genomförandefas.

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt år och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År.

/Christer Lindblom, verksamhetschef Akademi Norr

Fler nyheter