Kallelse till bildande av Lappland 2020

Publicerad

Medlemmar och blivande medlemmar i föreningen Lappland 2020 kallas härmed till konstituerande möte torsdag den 22 oktober 2015 klockan 15:00 på Ansia Camping, Lycksele. Vi bjuder på middag.

Medlemmar och blivande medlemmar i föreningen Lappland 2020 kallas härmed till konstituerande möte torsdag den 22 oktober 2015 klockan 15:00 på Ansia Camping, Lycksele. Vi bjuder på middag.

Anmäl ert deltagande till [email protected], 0951-140 17 eller [email protected], 0951-142 67.

Välkommen!

Dagordningen för mötet ser ut som följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av tre justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om mötets utlysts i behörig ordning
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Anmälan av ärande att behandla under punkten ”övriga frågor”
 9. Beslut om att bilda föreningen Lappland 2020
 10. Fastställande av stadgar
 11. Val av föreningens ordförande
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Val av firmatecknare
 16. Mötets avslutande

 

Ladda ner som PDF: Kallelse – bildande föreningen Leader Lappland 2020

Fler nyheter