LTU – distansutbildning för grundlärarprogrammen F-år 3 samt år 4-6 fr o m ht 2015

Publicerad

LTU erbjuder distansutbildning för grundlärarprogram F-år 3 samt år 4-6.

LTU har beslutat att fr o m hösten 2015 inrätta en distansutbildning för våra två grundlärarprogram F-år 3 samt år 4-6. De gör detta i syfte att underlätta för fler lärarstudenter och presumtiva lärare i våra verksamheter att genomföra sin utbildning utan att bosätta sig på en campusort. En distansutbildning innebär att studenterna har ett antal utbildningsdagar med obligatorisk närvaro inne på campus under varje kurs i den högskoleförlagda delen av utbildningen och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) kan genomföras på eller i närheten av hemorten. Under lå 2015/16 kommer antagningen till campusprogrammet att vila och vi utvärderar beslutet efter genomförd antagningsomgång.

LTU bjuder in till en videokonferens för information och dialog kring de kommande utbildningarna torsdagen den 11 september kl.13-15, kontakta ditt lokal lärcentrum för mer information.

Du kan även kontakta

Greta Rova Lindberg, Utbildningsledare VFU, Luleå tekniska universitet, 0920-49 10 26, 070-595 10 26

Fler nyheter