Ny utbildning: Stress och stresshantering

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar genomför en utbildning i stress och stresshantering den 24-25 april i Lycksele.

Stress och stresshantering 24-25 april

Utbildning: Stress och stresshantering
Plats: Lycksele Lärcentrum (Tannbergskolan)
Datum: 24-25 april (2 dagar)
Tid: ca 8-17 båda dagar

Utbildare: Intuagera AB

Förväntat innehåll
• Fenomenografi, informationshantering
• Förståelseprocessen
• Min inre kommunikation
• Vision och målbild, målformulering
• Kaos-läran (lean production)
• Chefsskap – Ledarskap – Medarbetarskap
• Synligt ledarskap
• Innovativ, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
• Mångfald
• Kreativa olikheter
• Jämlikhet
• Hållbarhet
• Tillgänglighet
• Gruppdynamik
• Ledarstilar (ledarstilstest IDI – minimatrisen ingår)
• Självinsikt och självbild
• Stress och stresshantering
• Personlig effektivitet
• Hur skapa önskvärda känslotillstånd – stolthet, arbetstrivsel, glädje, seriositet, lojalitet, ärlighet……
• Motivation
• Kommunikation
• Konflikthantering
• Organisationsutveckling
• Kompetensområden
• Den lärande organisationen
• Pedagogik och ledarskap
• Personlig utvecklingsplan
• Kraven i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt ovan

Om utbildaren
Anders Gustafsson är en fantastisk inspiratör inom kommunikation och ledarskap. Han har en unik förmåga att kommunicera med sin publik och han är en talare med energi, som både engagerar, berör och underhåller.
Anders började sin yrkeskarriär inom försvarsmakten där han under femton år jobbade på Svea Livgarde och hade bland annat följande befattningar: Kompanichef, Bataljonschef, Chef för utvecklingsavdelningen och Garnisonschef. Under sin tid på Gardet hade Anders hedersbefattning som HMK Marskalk i Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Då Anders gick ut Militärhögskolan som kursetta fick han som belöning ett års tjänstgöring i
Schweiziska Armén och är i dag Hedersgrenadiär.
I dag har Anders över 25 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och förändringsarbete. De senaste årens huvuduppgifter kan enklast beskrivas som konsult med ledarskap som huvudtema. Här förtjänar ämnen som ledarskap, teambuilding, medarbetarskap, kamratskap, vision, värderingar samt etik och
moral att nämnas, tillsammans med projektledarutbildning, chefsutbildning samt kris och konflikthantering.
Här varvas uppdragen med förstudier och analyser med genomförande som utbildning, föreläsningar och personlig coaching.

Fler nyheter