Presidieutbildning för ny- och omvalda 11 september i Lycksele

Publicerad

En väl fungerande ordförande och ett presidium som är väl insatt i sin uppgift bidrar till att sammanträdena blir effektiva och utvecklande, för både förtroendevalda och förvaltning. Akademi Norr inbjuder till Presidieutbildning för ny- och omvalda. Utbildningen riktar sig till presidierna, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunalförbund och bolagsstyrelser. Samt tjänstemän som arbetar nära politiken exempelvis kommunchefer, förvaltningschefer och nämndsekreterare. Föreläsare är Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Maxantalet till denna utbildning är 40.

Inbjudan Presidieutbildning

Detaljerad beskrivning av utbildningen

Länk till anmälan

Fler nyheter