Projekt MOOC avbryts

Publicerad

Akademi Norr tog 2016-10-13 beslutet att avbryta projekt MOOC.

År 2016 har överraskat med förbättrade förutsättningar på arbetsmarknaden och minskad arbetslöshet. Färre nyanlända kommer också till våra kommuner. Till följd av dessa förändringar har inte projekt MOOC lyckats attrahera tillräckligt med deltagare för att nå uppställda mål. Akademi Norrs direktion har därför beslutat att avbryta projektet. Vi släpper dock inte greppet om moocen, utan fortsätter klura på sätt att använda denna fantastiska möjlighet till kompetensutveckling.

mooc

 

Fler nyheter