Projekt SAM – Utbildningar i Tvärkulturell krishantering

Publicerad

Projekt SAM erbjuder utbildningar i tvärkulturell krishantering vid tre tillfällen under hösten och vintern. Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Projekt SAM erbjuder utbildningar i tvärkulturell krishantering vid tre tillfällen under hösten och vintern.

Tvärkulturell krishantering är en utbildning som ger en fördjupad kunskap om krishantering genom att applicera ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en geografisk bakgrund utan det moderna samhället är fullt av olika subkulturer. Att då inneha en tvärkulturell kompetens kan underlätta förhållningssättet till andra kulturer, grundvärderingar och traditioner.

Efter en introduktion av kris och krishantering lägger vi på ett tvärkulturellt förhållningssätt för att på så sätt kunna upptäcka nya infallsvinklar på krishantering. Kursen behandlar olika teman utifrån deltagarnas behov, exempelvis:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
 • Krisreaktorer och hur vi praktiskt bemöter dessa
 • Det existentiella och det ordlösa i krishantering
 • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden
 • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor
 • Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer
 • Könsroller, heder, sexualitet och familj
 • Synen på mental ohälsa i olika kulturer och hur det påverkar vårt bemötande
 • Värderingskrockar och starka övertygelser
 • Att bemöta irrationella krisreaktioner, aggressivitet och ångesttillstånd

Utbildare är Ulf Lidman och du kan läsa mer om honom och hans kurser på hans hemsida, ulflidmantraining.com.

Man kan ta del av utbildningen tvärkulturell krishantering på tre olika sätt:

 1. Två dagar djupgående utbildning på kursorten.
 2. Två dagar djupgående utbildning via webbsändning.
 3. Endagsutbildning på kursorten, förlagd till helgdag.

Alternativ 1 och 2 riktar sig främst till yrkesverksamma i verksamheter där tvärkulturella möten är en del av vardagen. Alternativ 3 är ett erbjudande till den vars ideella engagemang leder till många möten med människor från andra kulturer, och den som är förhindrad att delta under veckodagar.

I dagsläget är det möjligt att anmäla sig till följande kurstillfällen:

 • Arjeplog, 1 dag, söndag 12/11 kl. 9-16 på Kyrkströmsgården
 • Arjeplog, 2 dagar, mån-tis 13-14/11 kl. 9-16 på Lärcentrum, Hornavanskolan (på plats eller via webbsändning)

Anmälan till ovanstående alternativ sker via denna länk https://goo.gl/forms/aRYjTJmfk2Zdhqce2 Ytterligare kurstillfällen erbjuds i Dorotea, 18-19/1 respektive 20/1 2018. Inbjudan till dessa kommer senare. (Utbildning har redan genomförts i Lycksele.)

Utbildningarna är gratis för dig som verkar i någon av projektkommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Norsjö, Lycksele eller Storuman. För frågor kontakta Åsa Händel, [email protected].

Fler nyheter