Projekt Välfärdsteknik i omsorgen beviljat medel av Partnerskapet

Publicerad

Akademi Norr har beviljats 4,4 miljoner kronor från Europeiska Socialfondens programområde 1. Projektet syftar till att öka den praktiska digitala kompetens hos inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i norra Sverige.

Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen söks av Akademi Norr syftar till att öka den praktiska digitala kompetensen hos inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i norra Sverige. Genom utbildningsprogram för omsorgspersonal och ledarskapsprocess för hantering av välfärdsteknologi, bland annat riktat till första linjens chefer, samt lärande på strategisk nivå. Den digitala kompetensen brister i många fall i omsorgssektorn samtidigt som kompetensutveckling nedprioriteras och det ställs krav inom de kommunala omsorgsverksamheterna att hantera ny teknik och digitala lösningar.

SFP‐ÖN: Projektet prioriteras
Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för sociala
fonden och harmoniserar även med andra regionala utvecklingsstrategier

Akademi Norr planerar projektstart i augusti.

Fler nyheter