Projektet Stärkt Attraktiv Mottagning inbjuder till ett seminarium 30 augusti på Hotell Lappland.

Publicerad

Till detta seminarium är offentligt anställda, politiker, ideella föreningar och företag som arbetar med mottagande och integration i de deltagande kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Norsjö, Lycksele, Storuman och Dorotea välkomna.

Projektets huvudmålet är att skapa en tydlighet i mottagandet och integrationen av nyanlända som gynnar både de som arbetar i mottagningskedjan, målgruppen, samhället och det lokala näringslivet.

Anna Danielsson från länsstyrelsen Västerbotten kommer att berätta om Mottagarutredningen

Huvudförslaget i utredningen innebär att asylsökande ska tas emot i statliga ankomstcenter där asylprocessen påbörjas. Asylsökande med högre sannolikhet att få stanna anvisas till en kommun inom fyra veckor. För dem får kommunerna ansvar att ordna boende och insatser under asyltiden. Efter uppehållstillstånd bor den nyanlända kvar i samma kommun.

 Dan Humble, strateg föreläser om 4R-metoden

Metoden kan användas som grund för att analysera och kartlägga verksamheter, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten.

Goda exempel från några av de deltagande kommunerna i projektet

Till detta seminarium är offentligt anställda, politiker, ideella föreningar och företag som arbetar med mottagande och integration i projektets deltagande kommuner Arjeplog, Arvidsjaur, Norsjö, Lycksele, Storuman och Dorotea välkomna. Deltagandet är gratis.

Länk till anmälan:   https://goo.gl/forms/CxtzsV96l7jLxkYk1

 

Fler nyheter