Projektnätverksträff i Storuman

Publicerad

Torsdag den 21 januari så samlades projekten Lärande Attraktiva Näringar, INTILL, Inlandets teknikpark, Möjligheternas region, SAMLA, Krenova tillsammans med Coompanion för en nätverksträff. Syftet med träffen var att titta på möjlighet till samverkan och informera varandra om de projekt som finns i regionen.

Under torsdagen den 21 januari så samlades sex stycken projekt på Storuman Lärcentra för att nätverka: Möjligheternas Region, INTILL, SAMLA, Krenova, Inlandets teknikpark samt Akademi Norrs egna projekt Lärande Attraktiva Näringar och Coompanion. Syftet med dagen var att titta på möjligheter till samverkan och informera varandra om de projekt som finns i regionen.

Representanter från respektive projekt enades om att fortsätta diskussionerna kring samverkan och konkretisera detta 25 maj.

Frågor?
Kontakta Ann-Ci Jonsson eller Martin Bergvall
https://www.akademinorr.se/kontakt/

Fler nyheter