Säljutbildningar Lärande Attraktiva Näringar

Publicerad

Två utbildningsalternativ ges till de företag inom Lärande Attraktiva Näringarprojektet som valt försäljning som utbildning. Välkommen med er anmälan via vår anmälningslänk som skickades ut via epost. Kom ihåg att anmäla er så snart som möjligt då antalet platser är begränsade.

 Säljutbildning med kundfokus – Kompetenslaget, Tina Hollstedt, 8+22 feb 2017 (2 dagar), ort Vilhelmina kl. 09.00 – 16.30

Bakgrund

I rollen som säljare är du även personlig marknadsförare i möte med kund, så då är ett professionellt kundbemötande av stor vikt för en fortsatt god kundrelation. I säljarens yrkesroll så är mötet med människor en stor del. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att nå upp till kundernas krav och uppfylla deras behov. Att satsa på den här delen av personalstyrkan är därmed att satsa på hur du själv och din verksamhet uppfattas av kunder och samarbetspartners. Med en bra säljkurs har du och din personal större möjlighet att bemöta världen på ett säljande sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till små och medelstora företag som i sitt arbete har kontakt med och kommunicerar med kunder.

Syfte:

Syftet är att deltagarna ska:

– få ökad insikt om sitt eget sätt att kommunicera
– veta varför aktiv kundvård är viktigt
– tycka att service är viktigt för långvariga relationer
– förstå det egna ansvaret som god marknadsförare av verksamheten
– få kunskap om säljprocessen och dess olika delar
– få kunskap om olika kundtyper och anpassning till dessa
– få ökad insikt i begreppet merförsäljning
– ta fram handlingsplaner för ökad effektiv försäljning

Utbildningen är indelad i två olika områden: Aktiv kundvård och säljprocessen. Deltagarna kommer att få kunskap i hur säljprocessen fungerar samt en inblick i service som konkurrensmedel. De kommer att få ökad förståelse för varje individs ansvar som marknadsförare i den egna verksamheten för att skapa framgångsrika affärer.

Kursen och säljträningen ger dig metoder för att skapa framgångsrika affärer och nöjda, återkommande kunder. Efter denna säljutbildning har du verktyg för att utveckla dina kundrelationer, förbättra din försäljningsteknik och skapa merförsäljning. Du får även ökade kunskaper i att möta olika kundtyper på rätt sätt.

Innehåll

Dag 1 – AKTIV KUNDVÅRD

Kommunikation

Kommunikationens grunder och verktyg

– Verbalt
– Vokalt; röstövningar
– Icke – verbalt; signaler vi sänder ut

Självinsikt

– Vad är det som kommunicerar med kunden och vilka signaler sänder jag ut?

Att nå ut med budskapet

– Vad vill vårt företag signalera ut? Hur får jag kunden att ta till sig budskapet?

Aktivt lyssnande – kundens behov

– Vad ska jag lyssna efter?

Aktiv kundvård

Analysering kundvård – vad, varför, resultat/effekt.

– Klargörande av begreppet kundvård, varför förbättra och vad det ger för resultat i verksamheten. Det starkaste konkurrensmedlet för återkommande kunder.

Kundens världsbild

– Hur ser kunden på vår service. Vilka förväntningar har kunden?

Mervärde för kunden

– Vad är mervärde för kunden? Hur skapar vi mervärde?

Vad innebär begreppet Aktiv Kundvård
Hemuppgifter
– att reflektera och arbeta med på arbetsplatsen för en kontinuerlig utveckling.

Dag 2 – SÄLJPROCESSEN

Inledning

– Reflektioner hemuppgifter

Köpsignaler

– Att lära sig se, hitta och tolka köpsignaler

Säljprocessen

– Vad ingår i processen och hur genomför man den på ett naturligt och effektivt sätt.
– Att styra samtalen mot avslut

Avslut

– Avslutsteknik

Övning

– Övning i försäljningsteknik

Kundtyper

– Olika kundtyper behöver olika bemötande. Vi tar upp 6 olika typer och lär oss anpassa försäljning efter dem.

Övning

– Övning i anpassning av kundtyper

Merförsäljning

– Vad innebär merförsäljning
– Hur kan vi använda merförsäljning i vår verksamhet

Handlingsplan
Avslutning med intyg

Utbildaren Tina Hollstedt har över 20 års erfarenhet av kommunikation och samarbete i arbetsgrupper. Hennes fokus ligger i att hålla en röd tråd från den enskilda individen, till den gemensamma gruppen för att slutligen utveckla verksamheten som helhet.

Fler nyheter