Senaste nytt från LAN-projektet

Publicerad

Läs den senaste informationen från ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar.

Information från LAN-projektet

Nu är hösten här och LAN-projektet börjar gå mot sitt slut i december. Vi kommer köra på med inbokade utbildningar fram till november månad. Ni hittar våra inplanerade utbildningar här: https://www.akademinorr.se/news/nya-utbildningar-klara-for-2017/

Ann-Ci Jonsson som har varit projektledare tillsammans med mig har tagit tjänstledigt fram till nästa år – så om ni har frågor angående projekt eller utbildning är ni välkomna att ta dessa med Martin Bergvall.

Hur ligger vi till i projektet?

Det övergripande målen med projektet är att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer som har bristande kompetens, särskilda svårigheter att klara sina verksamheter, verka för att öka mångfalden och utveckla en flexiblare former och en modell som svarar bättre mot individens och arbetslivets behov.

Ca 220 företag var med och specificerade gemensamma behov som LAN-projektet sedan fick arbeta efter. Av dessa har 160 företag och 13 kommuner deltagit i olika utbildningsaktiviteter via projektet.

Fram till sista maj så har 1145 personer utbildat sig (61% män och 39% kvinnor) i totalt 98 utbildningsinsatser. Det är motsvarar i timmar ungefär 6 års heltidsstudier!

Resan mot en bättre kompetensmodell

Tidigt i projektet så intresserade vi oss för hur Arvika kommun arbetar med sin kompetensförsörjning – både internt men även mot lokala företag. Deras vision var:

  • Samordnad kompetensutveckling
  • Pressa priserna
  • Utbildningar på hemmaplan
  • Säkra kvalitén
  • Effektivisera adminstration
  • Mer och bättre kompetensutveckling för pengarna

Vi jobbar nu för att kunna implementera samma modell som Arvika arbetar med efter projektets slut. Kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalité i våra inlandskommuner där vi knyter ihop företag i alla våra 13 kommuner för att samordna gemensamma utbildningar. Vårt mål är kompetensutveckling mot privat och offentlig sektor ska kunna ske i inlandet på ett helt annat sätt än tidigare.

Det har varit en fantastisk resa och vi ser fram mot fortsättningen!
/Martin Bergvall

Fler nyheter