Styrelseutbildning 8 juni samt 22 augusti

Publicerad

Nu har du som företagare inom Lärande Attraktiva Näringar projektet möjlighet till att delta i denna utbildning. Information om hur du anmäler dig skickas ut via epost.

Utbildningen är två dagar – 8 juni samt 22 augusti och genomförs av Kompetenslaget.
Mer information om plats och tider kommer.

Kursinnehåll dag 1:

Styrelsearbete i praktiken – innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning. Aktiebolagslagen och den nya svenska koden för bolagsstyrning. Rollfördelning ägare – styrelse – vd – revisor, samt rollfördelning inom styrelsen.

Balanserat styrelsearbete – vi tittar på viktiga delar i sammanträdet. Strukturer, processer och beslutsgångar.

 • Genomgång av styrelsens roll
 • Styrelseordförandens roll
 • Vad säger lagstiftningen
 • Dagordning/Protokoll
 • Arbetsordning för styrelsen
 • VDs rapportinstruktion
 • Revisorns roll och förutsättningar för revision

Kursinnehåll dag 2:

Strategiarbete
Ett av de allra viktigaste arbeten styrelsen står inför är att göra ett riktigt bra strategiarbete. Hur gör man och vad är bra att tänka på är frågor vi diskuterar.

Skyldigheter och rättigheter
Vi tittar på vem som ska hålla reda på vad. Vi går också igenom vilka skyldigheter och rättigheter styrelsen och den enskilda ledamoten har.

Risker
Det är viktigt att förstå vilka risker du som ledamot utsätts för, men det kanske är ändå viktigare att förstå vilka risker bolaget utsätts för och hur en bra riskanalys kan hjälpa styrelsen.

 • Årsredovisningslagen
 • Risker
 • Strategi och affärsplan
 • Vad säger lagen om styrelsearbete
 • ABL 29 ang styrelseansvar
 • Skadeståndsfrågor
 • Ansvarsförsäkring
 • Etik och moral
 • Ersättning för styrelsearbete

I 2-dagars utbildningen kan också läggas ett pass som heter ABL kontra kommunallagen. Vilken lag gäller, vad skiljer och vad förenar.

Fler nyheter