Utbildningen Presumtiva ledare är inställd

Publicerad

Akademi Norr genomför i samverkan med Region 10 en ledarskapsutbildning för presumtiva ledare. Utbildningen är i tre moduler med kursstart 31 mars på Ansia i Lycksele. Antalet platser är begränsat.

På grund av rådande omständigheter med Corona-viruset så ställer vi in utbildningen. Vi återkommer med nya datum.

Välkommen att anmäla dig till en ledarskapsutbildning av högsta kvalité. Utbildningen genomförs av Stina Hansson på Gotlandsakademin. Hon har tidigare genomfört utbildningar åt både Akademi Norr samt åt Region 10 via projektet AC-Lyftet 2.0. Stina Hansson  är en mycket kunnig och omtyckt konsult som alltid får höga poäng på utvärderingarna.

Utbildning för presumtiva ledare

Upplägget nedan är ett sammanhållet ledarprogram med tre delmoment (2 dagar x 3 tillfällen) för presumtiva chefer. Målet är att deltagarna efter genomgången utbildningsinsats ska ha fått teori och fördjupning i kombination med möjligheter att reflektera över ledarskapets olika delar och perspektiv. Under alla utbildningsdagarna varvas därför teori med övningar och reflektionstillfällen – i såväl grupp som enskilt. Utrymme lämnas också till deltagarna för erfarenhetsutbyte med varandra och för möjligheten att lära känna varandra. Genom detta skapas möjlighet till nätverksbygge både under utbildningen och efter avslutad utbildning.

Utbildningen är indelad i tre moduler;
Modul 1; Leda mig själv-Utgångspunkter, roll och sammanhang för ledarskap
Modul 2; Att leda andra-att förstå gruppens utveckling -att leda med tillit och utifrån situation.
Modul 3: Ledarskapets sammanhang -att leda i politiskt styrd organisation

2 veckor innan utbildningen får deltagarna ett välkomnande e-mail med program och detaljer angående utbildningen. I e-mejlet ombeds deltagarna skriva några rader om sina förväntningar inför utbildningen och sända tillbaka innan utbildningsstart.

Deltagarna får intyg efter genomgånget program, men måste ha deltagit i minst fem av de
sex utbildningsdagarna för att intyg ska utfärdas.

Dag 1–2 (31 mars – 1 april på ANSIA i Lycksele)
Leda mig själv-Utgångspunkter, roll och sammanhang för ledarskap

 • Leda sig själv för att leda andra
 • Motivation och drivkrafter för ledarskap
 • Ledarskap och chefsroll
 • Att anta chefsroll-Roller och rollskiften och vikten av att ha ett fungerande filter.
 • Chefen som gränsryttare-chefens roll i systemet. Systemteori som ett verktyg för ledarskap.
 • Verktyg för ledarskap; -coachande förhållningssätt utifrån GROW-modellen
 • Samtalets möjligheter -att leda, delta i och genomföra olika samtal – avlastande, problemlösande och avslutande samtal. Systemteori som ett verktyg för ledarskap
 • Återkoppling som metod för aktiv kommunikation i ledarskap
 • Det lärande samtalet-modell för att ge återkoppling -såväl positiv som utvecklande.
 • Hemuppgift -öva återkoppling enligt modellen Det lärande samtalet. Genomgång dag 3.

Dag 3-4 (20-21 april)
Att leda andra-att förstå gruppens utveckling och leda situationsanpassat

 • Genomgång av hemuppgift från dag 1 och 2
 • Gruppers utveckling och mognad-att leda situationsanpassat utifrån kunskapens om gruppens
  mognad och kopplat till roll och systemteori.
 • Tillitsbaserad styrning-ramverket och metoden
 • Det kommunikativa ledarskapet -teorier och slutsatser från Mittuniversitetets forskningsprojekt
  kring kommunikativt ledarskap.
 • Kommunikationsstil hos ledaren-relationsanpassad kommunikation.
 • Förändringsledning -att förstå reaktioner i arbetsgruppen vid förändringar
 • Konflikthantering i arbetslivet- ledarens roll, konflikthanteringsstilar, teori och praktik.
 • Hemuppgift; Identifiera och beskriv en förändringsprocess i organisationen

Dag 5-6 (14-15 maj)

 • Genomgång av hemuppgift från dag 3
 • Det organisatoriska landskapet och dess förändring
 • Roller i den politiskt styrda organisationen (ansvar och uppgift på de olika nivåerna)
 • Från vision till handlingsplan- (målstyrning eller detaljstyrning)
 • Miniriskanalys-metod för att skapa beredskap och hitta framgångsnycklar i ledarskap
 • Leda i förändring-skapa struktur och planera för ett förändringsarbete.
 • Presentationsteknik och förankringsprocess -Information, delaktighet, förankring och
  kommunikation under förändringsprocess.
 • Utvärdering av utvecklingsprogrammet och avslutning

Praktisk information och anmälan

Första utbildningstillfället äger rum på ANSIA Resort i Lycksele 31 mars – 1 april start 09:30 med kaffe, te och smörgås.

Utbildningen kostar 7100kr exklusive moms. Då ingår kursavgift, konferenskostnad, fika och lunch.

Utbildningen är fullbokad.

Fler nyheter