Utbildning i ekonomi för icke ekonomer

Publicerad

Nu har du som företagare inom Lärande Attraktiva Näringar projektet möjlighet till att delta i denna utbildning. Information om hur du anmäler dig skickas ut via epost.

Ekonomi för icke-ekonomer Grund, utbildare Roda Management, 23-24 maj, ort Lycksele, 12 platser

Antal dagar: 2
Tider: 9-16
Målgrupp: Perfekt för assistenter, sekreterare, säljare och andra som arbetar med administrativa uppgifter och som behöver få en bättre förstå­else för ekonomi och dess olika begrepp.
Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i ekono­miska rapporter, rutiner och begrepp. Vi lär dig det viktiga ekonomiska språket och de olika termer och ut­tryck som används. Vi lär dig förstå och se de ekonomiska sambanden.

Innehåll:

 • Vad är ekonomi?
 • Olika tolkningar av begreppet ekonomi
 • Olika företagsformer
 • Förstå och använd ekonomiska rapporter
 • Vad är egentligen en balansräkning?
 • Intäkter och utgifter
 • Fasta och rörliga kostnader
 • Olika typer av tillgångar och skulder
 • Periodiseringar, avskrivningar och års­bokslut
 • Budgetering
 • Lär dig tolka bokslutet
 • Momshantering
 • Betalningar
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Hur man gör en budget
 • Förstå grunderna i företagandet

Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel hämtade från dagens företagsverk­lighet.

Några konkreta exempel på det vi lär dig under kursen:

 • Förstå och använda ekonomiska termer
 • Dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
 • Kunskap om olika sätt att påverka lön­samheten
 • Läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
 • Olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan

Fler nyheter