Utbildning: ISO 9001 och 14001 den 17 maj i Vilhelmina

Publicerad

Vilhelmina Lärcentrum och Akademi Norr inbjuder till denna utbildning som ska ge deltagarna kunskap i de nya/ändrade kraven samt förstå hur dessa kan tillämpas i praktiken i deras egna verksamheter.

Vilhelmina Lärcentrum och Akademi Norr inbjuder till

 

Utbildning i nya/ändrade ISO 9001 och 14001 (1 dag)

 

Mål Att ge deltagarna kunskap i de nya/ändrade kraven samt förstå hur dessa kan tillämpas i praktiken i deras egna verksamheter.

 

Plats Vilhelmina Lärcentrum, sal Vilhelmina, Skolgatan 12, Vilhelmina.
Utbildare  Mikael Johansson RSM&CO
Tidpunkt   17 maj kl 9.30-16. kl 9-9.30 Fika
Sista anmälningsdag 30 april.  Max 16 deltagare, först till kvarn.
Pris 3500 kr  exkl. moms. Lunch och fika ingår

 

Innehåll
  • Värdeskapande ledningssystem – Vad är det?
  • Genomgång av de nya/ändrade i ISO 9001:2015 och 14001:2015 bl.a. :
  • Krav på omvärldsanalys
  • Krav på intressentfokus
  • Krav på riskbaserat angreppsätt
  • Krav på ledaskap och ledningens ansvar för ett verkningsfullt ledningssystem
  • Krav på att hantera organisationens kunskap
  • Krav på livscykelperspektiv i miljöarbetet
  • Vi varvar teori med praktiska övningar.
Eftersom tanken med de nya ISO-versionerna är att man lättare skall kunna ha integrerade ledningssystem, kommer miljö- och kvalitetsfrågorna gås igenom gemensamt för respektive område. (I vissa fall kommer dock miljö- och kvalitet gås igenom separat, där kraven skiljer sig åt.)

 

Dokumentation Åhörarekopior och ett övningskompendium som PDF.

 

Välkommen med din anmälan!

Fler nyheter