Utbildning: Momshantering i kommun

Publicerad

Kommunernas momshantering är komplex eftersom en kommun har många olika verksamheter och transaktioner. Förutom att kommuner måste behärska det ”vanliga” momssystemet har kommunerna även ett speciellt regelverk som avser ersättning för viss mervärdesskatt. Vi kommer under denna heldagskurs behandla relevant regelverk samt diskutera olika praktiska situationer.

Momshantering i kommun, 1 november kl. 9-ca 16, på Hotell Lappland i Lycksele

Kommunernas momshantering är komplex eftersom en kommun har många olika verksamheter och transaktioner. Förutom att kommuner måste behärska det ”vanliga” momssystemet har kommunerna även ett speciellt regelverk som avser ersättning för viss mervärdesskatt. Vi kommer under denna heldagskurs att behandla relevant regelverk samt diskutera olika praktiska situationer.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med momshantering i kommunal verksamhet.

Ur innehållet

  • I vilka sammanhang kan en kommun vara momspliktig?
  • Vilka transaktioner är momspliktiga och vilka transaktioner är undantagna från moms?
  • Vad utgör beskattningsunderlag och vilken momssats ska tillämpas?
  • Vad gäller vid internationell handel med varor och tjänster?
  • Lokalupplåtelse och frivillig skattskyldighet
  • Vad kan en kommun få momsersättning för?
  • Omprövning av tidigare redovisad moms
  • Omvänd moms på byggtjänster. Kan en kommun ur ett momsperspektiv betraktas som ett byggbolag?

Det finns också plats att få svar på egna funderingar!

Kursledare

Markus Karlsson, Auktoriserad skatterådgivare (FAR)

Kostnad och anmälan

Kostnad, 2300 kr exkl. moms, inkluderar lunch och fika.

Anmälan via denna länk Momshantering

Sista anmälningsdag är 3 oktober. Anmälan är bindande efter denna dag. Vid avbokning debiteras full avgift. Kursen ställs in om vi har få anmälda.

Kontakt Åsa Händel, [email protected] 

 

Fler nyheter