Utbildning: Ny som arbetsledare 1-2 juni i Lycksele

Publicerad

Lärande Attraktiva Näringar genomför utbildningen "Ny som arbetsledare" den 1-2 juni i Lycksele.

Ny som arbetsledare

Plats: Lycksele lärcentrum
Datum: 1-2 juni
Utbildare: Hjärtum Utbildning AB

Utbildningen vänder sig till dig som nyligen blivit ledare för en arbetsgrupp, en avdelning, ett projekt eller liknande.

Du behöver inga särskilda förkunskaper. Du kan t ex vara arbetsledare, gruppledare, teamledare, koordinator eller samordnare. Du lär dig bl a:

 • Grunderna i ledarskap – ledarrollen
 • Leda utan chefsposition – så gör du!
 • Teamet – samarbete, roller och krav
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen
 • Kommunikation – viktigt i ledarrollen
 • Konflikter – så hanterar du dem
 • Arbetsrätt – vad du måste veta som arbetsledare

Dag 1

LEDARSKAPETS GRUNDER

 • Rollen som ledare
 • Förväntningar och krav
 • Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
 • Ledarstilar
 • Din egen och andras syn på dig själv som ledare

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF – MOD OCH MOTIVATION

 • Att leda utan chefsposition – hur gör du?
 • Att leda, motivera och stimulera olika personligheter
 • Hur identifierar du de olika personligheterna?
 • Att få medarbetarna att vilja nå målen
 • Att få medarbetarna att växa med uppgiften
 • Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod?
 • Hur får vi mod?
 • Vad behöver du för att utvecklas som arbetsledare?

ATT LEDA SIN GRUPP MOT UPPSATTA MÅL

 • Din roll att samordna arbetsaktiviteter mot målen
 • Klargöra förväntningar, vad före hur
 • Mål som förankras med känslor skapar motivation
 • Frågorna som leder fram mot målet
 • Feedback och återkoppling

PRIORITERING OCH PLANERING I ARBETSVARDAGEN

 • Att skapa effektivitet och samtidigt behålla arbetsglädjen
 • Att prioritera – vad måste göras nu och vad kan vänta?
 • Att fördela arbetet i gruppen – vem gör vad?
 • Vad kan du delegera och vad måste du göra själv?

Dag 2

GRUPPUTVECKLING – STEG FÖR STEG

 • Att samordna individerna i gruppen
 • Att utveckla samarbete och lagarbete
 • Att få olika personligheter att arbeta väl tillsammans
 • De olika rollerna i gruppen
 • Att förstå vilka krav som ställs på gruppen – måluppfyllelse
 • Att tillsammans nå ett gemensamt resultat

KOMMUNIKATION – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRA LEDARSKAP

 • Att kunna informera
 • Att kunna ge och ta feedback
 • Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
 • Att kommunicera tydligt och med respekt

KONFLIKTHANTERING – VILKEN ÄR MIN ROLL?

 • Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktstilar
 • Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
 • Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

ARBETSRÄTT FÖR ARBETSLEDAREN

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Diskrimineringslagen
 • Sjukskrivning och rehabilitering
 • Hantering av misskötsel

UPPSUMMERING AV UTBILDNINGSDAGARNA

TEORI VARVAS MED PRAKTISKA ÖVNINGAR

Fler nyheter