Viktig information: Upphandling utbildning samt följeforskning

Publicerad

På grund av förseningar i beslut från Länsstyrelsen i Västerbotten till projektet Framtidsbygder Lappland så måste vi tyvärr be alla att ändra anbudets giltighetstid till 2014-01-31. Denna information är även upplagd på Tendsign.

Sista anbudsdag ändras också till 2013-12-31, även detta är upplagt som information på Tendsign.

Frågor? Kontakta Anne Åberg på Akademi Norr.

Fler nyheter