Personuppgifter

Inledning

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr strävar efter att skydda din personliga integritet genom att vara tydliga med hur vi behandlar personuppgifter. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt under så kort tid som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt. I denna policy kan du läsa om vad vi samlar in, varför vi samlar in, hur länge vi lagrar, om vi sprider vidare och hur vi skyddar personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter

Alla uppgifter som kan identifiera en nu levande fysisk person klassas som personuppgift, t.ex. namn, adress, E-post, telefonnummer, personnummer, IP-nummer, bilder.

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning.

 

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är: Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

 

Insamling

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

 

Spridning

Vi säljer inte, vi sprider inte, eller på annat sätt överför personuppgifter till tredje part utöver det som vi enligt lag eller förordning är skyldiga att redovisa till myndigheter och genom vår leverantör av webbplatsen akademinnorr.se. Se nedan.

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att mottagaren av personuppgifterna följer Privacy Shield, ett ramverk upprättat mellan USA:s handelskammare och EU-kommissionen, med syfte att uppfylla kraven för integritetsskydd.

 

 

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du flera rättigheter som du bör känna till.

  • Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig
  • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen
  • Du har rätt att återkalla samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring

 

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk mm) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookie sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den andra typen kallas sessions-cookie. Under tiden du är inne på en webbsida lagras den temporärt i din dators minne. Sessions-cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder båda typer av cookies. Vi använder också cookies för att lagra ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som sker när du använder denna webbplats.

 

Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter när du använder denna webbplats enligt punkten Insamling sker genom att du aktivt klickar ”Jag samtycker” i den ruta som kommer upp vid ditt första besök på webbplatsen. Om någon sådan ruta inte visas för dig har du troligen redan lämnat ditt samtycke vid ett tidigare besök. Vi använder cookies för att lagra ditt samtycke, se punkten Cookies för mer information. Om du inte lämnar ditt samtycke genom att klicka på knappen ”Jag samtycker” så kommer den rutan ligga kvar längst upp i webbläsaren. Vill du återkalla ditt samtycke för denna webbplats så kan du rensa cookies för webbplatsen under inställningar i din webbläsare.

Om du har några frågor kontakta oss på Akademi Norr
[email protected]

Fler nyheter