top of page

Akademi Norr: Ny väg framåtNu är det ganska precis tre år sedan jag sökte och blev erbjuden tjänsten som chef för Akademi Norr. Under anställningsintervjun i december 2019 så var budskapet till mig tydligt - “Vi vill byta hjulspår på Akademi Norr och vi vill se resultat.” Till uppdraget kom också en årlig utvärdering och en deadline på tre år - annars lägger vi ner.


Ångest för uppdraget? Absolut. Samtidigt så visste jag att det finns en styrka i våra kommuner. Avstånden må vara långa på kartan men det finns en närhet till samverkan – och det ger oss styrka att göra saker tillsammans. Vår samverkan med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå har varit och är stark grund för vårt arbete. De senaste åren har vi krokat arm med universitet, yrkeshögskoleaktörer, branschorganisationer, näringsliv, regionerna – och många fantastiska människor som varit möjliggörare tillsammans med oss. Vi vill och ska vara en dörr in för högre utbildning – att göra arbetet lättare.


Det har varit en riktigt spännande resa! En framgångsfaktor har varit att äga våra problem - och arbeta med lösningar. På några få månader under pandemin slog vi upp en digital mässa som första året hade 20 000 unika besökare. Vi fick dessutom med oss hela 29 kommuner, 4 universitet och massor av yrkeshögskolor. Så nu, efter två år, har totalsiffran stigit till över 55 000 besökare. Nästa år förfinar, förbättrar och fräschar vi upp utbildningsmässan som också får en ny benämning.


Att se över vilka behov vi har och vad som faktiskt görs inom bristområden har varit en annan viktig faktor. Förra året initierade och genomförde vi en stor kartläggning tillsammans med 29 kommuner i norra Norrland. Den data vi har fått fram har sedan varit arbetsmaterial för starkare yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med kommuner och utbildningsaktörer. Arbetet resulterade i 12 stycken ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan.


I somras satte vi oss ner tillsammans med Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet för att diskutera och utveckla verksamhetsförlagd utbildning. Här finns det massor kvar att göra - men just att vi inlett ett arbete med att erbjuda kraftigt subventionerat eller kostnadsfritt boende till sjuksköterskestudenter är ett viktigt steg i rätt riktigt.


Inför de kommande två åren kommer vi göra ännu mer. Nu växlar Akademi Norrs 12 kommuner upp med dubblerad medlemsavgift. Innan jul fick vi den glädjande nyheten att vårt stora projekt blev beviljat, med finansiering från Europeiska socialfonden där vi ska fortsätta bygga kapacitet för kompetensförsörjning till våra kommuner.


Vi går alltså in i 2023 med bästa möjliga förutsättningar och vägen framåt ser riktigt ljus ut. Ett stort tack för att jag fått göra dessa tre år på Akademi Norr. Jag önskar er alla ett gott nytt år och ser med spänning fram mot 2023!


/Martin Bergvall

Förbundschef Akademi Norr

תגובות


bottom of page