top of page

Akademi Norr samverkar för framtiden


Vecka 12 öppnar officiellt Utbildning för framtiden - en digital mässa som arrangeras av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund i samverkan med 29 kommuner.


Förra året genomförde Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå i samverkan med Region Norrbotten och Region Västerbotten en utbildningsmässa som vi kallade för "Utbildning för framtiden". Mässan var ett försök till att på bred front nå ut med vilka utbildningsmöjligheter som finns i form av universitet, högskola och yrkeshögskola i våra kommuner.


160 programpunkter under en hel vecka, paneldiskussioner med näringslivschefer, HR-strateger, Arbetsförmedlingen och ett inspel från förra ministern för högre utbildning var några av alla aktiviteterna som vi samordnade. När vi äntligen pustade ut på fredagseftermiddagen så hade vi haft 9000 unika besökare och otroliga 19 800 unika besökare totalt från det marknadsföringen körde igång. Häftigt!


Vi kan alltid bli bättre

Nu kör vi strax igång 2022 års version av Utbildning för framtiden. Helt digital, anpassad för desktop och mobil med artiklar och videoklipp när det passar dig. I år har vi med oss Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och ett 20-tal yrkeshögskoleaktörer som exempelvis Lernia, Yrkesakademin, FEI, Medlearn och många fler.


Utbildning för framtiden bygger på en vilja att samverkan mellan lärcentra, kommuner, universitet, högskola, yrkeshögskola och kommunalförbund. Utan samverkan med dessa skulle inte detta arrangemang vara möjligt - så stort tack till alla er som tagit er tid till detta. Samverkan för oss på Akademi Norr är viktigt. Vi vill fortsätta bygga relationer och förtroende. Vi vill vara tillgängliga och handlingskraftiga.


Vi fortsätter att putsa på utbildningforframtiden.se under vecka 11 inför den officiella lanseringen vecka 12.


Välkommen!
bottom of page