top of page

"Avgörande att vi får till den här typen av träffar"
Bristen på kompetens är en flaskhals för hela norra Sverige och dess näringsliv.

Inte minst i glesbygd och inland.

Nu har flera betydelsefulla aktörer i Norrbotten och Västerbotten samlats för att diskutera hur de kan samverka för att hitta lösningar.


Näringslivsutvecklare, lärcentrum, Umeå universitet, Handelskammaren och intresseorganisationerna Företagarna från Norrbotten och Västerbotten. Det var några av de som var på plats i Lycksele när Akademi Norr bjöd in till en workshop under temat "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd". Under ett par dagar diskuterades bland annat frågeställningen ”Hur skapar vi värde för oss och näringslivet?”.

– Det är avgörande att vi får till sådana här träffar. För att lyckas behöver vi samverka och samarbeta med rätt partners. Men en av de viktigaste sakerna är att implementera och förankra arbetet i näringslivet. Hur vi ska göra det diskuterades flitigt i min grupp på workshoppen, säger Gabriel Holmlund.


"Kompetensbrist är en av näringslivets största utmaningar just nu. Företagen letar febrilt efter folk att anställa."

Han är näringslivsutvecklare i Dorotea och ordförande för årets näringslivchefsgrupp i Region 10 som är en samverkan mellan 10 inlandskommuner Västerbotten och Norrbotten. Gabriel Holmlund berättar att det i Dorotea saknas kompetens inom de flesta områden - bland annat inom restaurang, industri, skogsnäring och tjänstesektorn.

– Företagen skriker efter folk. Jag tycker att vi som näringslivsutvecklare har ett ansvar att försöka underlätta och förenkla processerna för våra företagare när det gäller att hitta kompetens. Därför är sådana här dagar viktiga där vi får prata, diskutera och hitta lösningar.


"Behöver prata ihop oss"

En annan person på plats var Peder Johansson, från Företagarna i Västerbotten.

Varför valde du att delta i workshoppen?

– För att vi behöver skapa samsyn mellan företagare, näringslivsutvecklare och utbildningsaktörer. Vi behöver prata ihop oss i den här frågan då kompetensbrist är en av näringslivets största utmaningar just nu. Företagen letar febrilt efter folk att anställa. Men det är stenhård konkurrens där ute om arbetstagare.

Han berättar att många företag behöver tänka nytt som arbetsgivare.

– Det är andra tider nu och då behöver du som företagare erbjuda en attraktiv arbetsplats för att kunna stå dig stark i konkurrensen mot andra arbetsgivare.

Viktigt med nya utbildningar

Jenny Lundqvist, koordinator på Region 10, såg bland annat fram emot att knyta nya kontakter under work shopen. Hon berättar att hon är imponerad av det arbete som Akademi Norr gör med att höja utbildningsnivån i Norrlands inland. Till exempel har kommunalförbundet bland annat fokuserat på att skapa fler YH-utbildningar i medlemskommunerna. – Att lösa kompetensförsörjningsfrågan är ett komplext arbete som kräver insatser på många håll, något som vi inom Region 10 är involverade i på flera plan. Det kan handla om allt från byggandet av bostäder till påverkansarbete till hållbara inflyttarprocesser. Men en viktig del är utbildningar och där har Akademi Norr gjort ett jättefint arbete, speciellt i inlandet som de kan utan och innan.
Lyckad förebild

När Martin Bergvall, förbundschef för Akademi Norr, inledde dagarna i Lycksele nämnde han bland annat att ”data är kung”. Han syftar då på hur viktig det är att ta reda på vilken kompetens som behövs i näringslivet – för att kunna ge underlag till utbildningsaktörer att ta beslut från gällande var de ska förlägga kommande utbildningar, och hur dessa utbildningar ska vara utformade. Det håller Elin Sundberg, studieyrkesvägledare på Semaforen, Region Gävleborg med om. Hon var i Lycksele för att berätta om hur de arbetar framgångsrikt med kompetensförsörjning. – Vi har två personer hos oss som är jätteduktiga på statistik. Data ger oss underlag och gör att vi vet vad vi håller på med. Vi vet då vad arbetsgivarna behöver och kan arbeta utifrån det. Till exempel väljer de varje år ut vissa yrken som det råder kompetensbrist inom och prioriterar dessa att jobba med. En annan nyckel är att involvera olika branscher inom näringslivet i arbetet. Till exempel är det lättare att skapa engagemang i frågor när initiativet kommer från någon part inom branschen. – Det kan till exempel handla om ett evenemang som ska göras. Då är det bättre att någon från branschen bjuder in till träff, istället för att vi gör det. Det ger mer effekt och högre trovärdighet. En del i det tänket är vidare att använda sig av befintliga grupperingar istället för att skapa nya. – Vi försöker att jobba enkelt, bygga broar samtidigt som vi går på dem och jobba med det vi har att tillgå. Något som bland annat bidragit till 25 nya YH-utbildningar under senaste året i Region Gävleborg, där 8 av dessa är direkt kopplade till bristyrken. Här kan du läsa mer om Semaforen.

Comments


bottom of page