top of page

Därför är distansutbildningar så viktiga för inlandet

Utbudet av distansutbildningar växer kraftigt. Det innebär stora möjligheter för inlandet i norra Sverige. – Utvecklingen förändrar hur vi kan bo, leva och verka, säger Claes Westelius på Högskolan i Gävle.

Under hösten 2020 har fler än 110 000 personer i Sverige erbjudits plats på en distansutbildning. Det är 19 procent fler än förra året, visar färsk statistik från Universitets- och högskolerådet. Utvecklingen gläder kommunalförbundet Akademi Norr, som arbetar för att öka utbildningsnivån i inlandet i norra Sverige.

– Att tillhandahålla distansutbildningar är en väldigt viktig faktor för inlandet i norra Sverige i framtiden. Utbildningsnivån är generellt sett låg i våra inlandskommuner, samtidigt som många företag skriker efter högutbildad personal. I dag ser vi att många måste flytta till studentorter för att studera, men med utvecklingen av distansutbildningar kan framtiden se helt annorlunda ut och fler kan bo kvar i sina kommuner, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.


En fråga om demokrati Bland andra samarbetar Akademi Norr med Högskolan i Gävle, som är en av tre lärosäten i landet som får extra resurser av regeringen för att öka antalet distansutbildningar ytterligare. Redan studerar 8 000 av deras 16 000 studenter på distans.

– Den här starka utvecklingen ritar om kartan. Nu kan du bo på den ort du vill i inlandet, men ändå få den bästa utbildningen. För mig är det en fråga om att alla ska ha lika stora möjligheter oavsett var i landet du bor. Det är en fråga om demokrati, säger Claes Westelius, projektledare för DISA (distansutbildning i samverkan).

Han hyllar samarbetet med Akademi Norr, bland annat för att medlemskommunerna kan erbjuda lokala lärosäten.

– Även vid distansutbildningar är de sociala bitarna viktiga, som enligt forskning är viktigt för lärandet och för att må bra. I och med att kommunerna har lärosäten kan de samla studerande på orten som kan träffas, bolla och lära tillsammans. Vi behöver kombinera det digitala lärandet med mötesplatser. Dessutom kan lärosätena inspirera fler på orten att studera.


Flexibiliteten viktig Under våren 2020 har Akademi Norr och Högskolan i Gävle bland annat erbjudit kursen Digital kursdesign. Den är riktad till lärare och utbildare som vill omvandla klassiska analoga kurser till digitaliserade versioner. Något som blivit högaktuellt i Corona-tider. En av den som deltagit i kursen är Ann Westin Eriksson, utbildningsledare vid Yrkeshögskolan Höga kusten. Hon utbildar bland andra mätningstekniker för bygg- och anläggningsproduktion och kommun/lantmäteri.

– Jag hade stor nytta av den då vi under våren tvingats ställa om till att jobba på distans. En sådan här gång passade det perfekt med en distansutbildning även för mig. Det hade varit mycket jobbigare att behöva åka till Gävle, men nu kunde jag genomföra den på plats på mitt kontor, säger hon.

En del av utbildningen skedde i realtid tillsammans med de andra kursdeltagarna, men en stor del av studierna kunde hon utföra när hon själv ville.

– Det var positivt. Det gör att kursen blev mer flexibel och jag kunde arbeta mig igenom den när jag hade tid.

Det sistnämnda är en fördel som många fler har upptäckt.

– Många söker sig till en distansutbildning då man kan sitta var som helst i världen. Men vi har också många på våra kurser som studerar på distans som bor i Gävle, och då sitter geografiskt nära vårt lärosäte. Då är det oftast flexibiliteten de vill åt.


Arbetar nära Under hösten fortsätter högskolan att erbjuda en andra omgång av Digital kursdesign i samarbete med Akademi Norr. Sedan jobbar parterna med ytterligare erbjudanden som boende och företag i inlandskommunerna ska ha nytta av.

– Vi arbetar nära kommunerna och företag. Kompetensbehov måste till största del lösas av distansutbildningar utifrån vår regions förutsättningar, säger Martin Bergvall.


Utvecklingen fortgår Claes Westelius avslutar med att berätta om den utveckling som skett av distansutbildningar, som gått i en rasande takt. Tekniken är en del. Men högskolan har genom åren även blivit skickliga på att utforma utbildningarna så att de passar i en digital värld.

– Till exempel kan tiden nu nyttjas bättre. Det som läraren undervisade i under en kurstimme i en analog värld kan eleverna nu ta del av på egen hand i en förinspelad lektion. Sedan kan de nyttja tiden med läraren till att ställa frågor och diskutera ämnet djupare.

Härnäst förväntas en utveckling vad gäller att integrera AR (augmented reality) och VR (virtual reality) i distansubildningar. Den tekniken kan öppna upp för ännu fler yrkesutbildningar på distans.

– Praktiska utbildningar har varit lite av vår akilleshäl. Men nu ser vi hur utvecklingen gör att du även kan öva på praktiska övningar på distans. Jag tror att det är nästa steg.

Kommentare


bottom of page