top of page

Framgångsrikt koncept att utbilda vårdpersonal i Sollefteå


Jessica Viklund, Sollefteå kommun

Larmrapporter om brister inom vården duggar tätt - allt från personalbrist till otrygghet. Sollefteå kommun har därför satsat på att utbilda vårdpersonalen, som nu upplever sitt arbete mer tryggt och effektivt.

– Nu har vi större yrkeskompetens och kan stötta våra brukare mycket bättre, säger Jessica Viklund, stödassistent och samordnare Sollefteå kommun.


Nyckeln till framgången är digitala utbildningar. Plattformen för utbildningarna är digital och det handlar om allt från grundläggande datakunskap till personcentrerad vård och att dokumentera säkert. Det är svårt att frigöra personal för att åka på kurser inom vården, men tack vare att utbildningarna är digitala har det öppnat upp möjligheten att ta del av kurserna. Utbildningarna pågår i 12 kommuner där Sollefteås avdelning för funktionsstöd har deltagit. Totalt arbetar ca 250 personer inom funktionsstöd och samtliga medarbetare har genomfört utbildningen.

– Jag och mina kollegor känner oss mycket tryggare med att vi jobbar på rätt sätt och eftersom alla har genomfört utbildningarna har alla mina kollegor kompetensen som krävs i arbetet, säger Jessica. Hans Lundberg arbetar som enhetschef på funktionsstöd. – Alla som arbetar inom funktionsstöd har genomfört utbildningarna och det är vi mycket stolta och tacksamma för eftersom vi ser att det bidrar till högre kompetens och trygghet hos medarbetarna.


"Utbildningarna är enkla och plattformen är väldigt pedagogisk. Även de kollegor som inte är så teknikintresserade tycker det är enkelt."

Enkelt och pedagogiskt – en vinst för alla

Upplägget för utbildningarna bygger på att det ska finnas möjlighet att gå kurs i grundläggande datoranvändning för de som har behovet, vilket har varit uppskattat. – Utbildningarna är enkla och plattformen är väldigt pedagogisk. Även de kollegor som inte är så teknikintresserade tycker det är enkelt. Bland annat för att det även finns en grundkurs i datoranvändning. Det är bra för de som inte har så mycket datorvana, säger Jessica.


På Jessicas arbete inom socialpsykiatrin på boendet Solrosen innebär det ofta att stötta och hjälpa brukarna i vardagen, med allt vad det innebär. – Eftersom det mesta är digitaliserat idag och många behöver stöd i allt från att sköta kontakter med myndigheter till att handla, så är det en förutsättning att personalen kan hantera digital teknik. Nu kan vi stötta brukarna på ett bättre sätt, säger hon.

En annan fördel med utbildningarna, enligt Jessica, är att den innehåller relevant information för hennes arbete.

– Det bibehåller att vi jobbar på ett rätt och bra sätt och håller vår kunskap levande. Yrkeskunskapen har vi och kurser inom vår profession har vi gått tidigare, men de har inte alls varit lika pedagogiska. Nu är det bättre och tydligare, och eftersom de görs digitalt är det mer tillgängligt och lätt att genomföra.

Om utbildningarna:

Utbildningsplattformen är en del av projektet Välfärdsteknologi i omsorgen som drivs av Akademi Norr. Utbildningarna finns tillgängliga t o m 31 december 2022.

Välfärdsteknologi i omsorgen finansieras av Europeiska socialfonden. Målet är att stärka omsorgspersonalens digitala kompetens för att lättare hantera de verktyg som används dagligen i arbetet. Medarbetarna har tillgång till webbaserade utbildningar via en digital plattform. Projektet pågår mellan 2020 och 2022.För mer information och kontakt:

Hans Lundberg, enhetschef funktionsstöd, Sollefteå:

0620-68 29 19

Katarina Lindgren Cortés, projektledare Akademi Norr:

070-300 61 69


bottom of page