top of page

Kompetensutmaningen YH - i VästerbottenNu kan du se vårt event när det passar dig - antingen som sin helhet eller uppdelat efter samtalspaneler.


En av de stora utmaningarna i näringslivet är att hitta rätt kompetens. Kompetens som behövs för att företaget ska kunna fortsätta växa eller överleva. Välkommen till en paneldebatt med aktörer och representanter från Västerbottens näringsliv, samt med utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar.


Med fokus på Västerbottens region diskuterar vi kompetensläget och yrkeshögskoleutbildningar. Hur fungerar det och vilka fördelar har man som företagare att använda sig av YH i sin kompetensförsörjning. Koordinerad kraftsamling YH är en kompetenskartläggning för näringsliv och offentlig sektor i hela Övre Norrland.


Introduktion av yrkeshögskolan och framtiden - FEI (9 min)

 • Mikael Weimarck - Senior Advisor FEI (Företagsekonomiska institutet)


Panel 1: Dialog med branschorganisationerna Svenskt näringsliv, Västerbottens Handelskammare samt Företagarna i Västerbotten. (20 min)

 • Stina Johansson, Region Västerbotten - Moderator

 • Mats Andersson – Regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

 • Anders Hjalmarsson – VD Västerbottens Handelskammare

 • Jonas Nordin – Regionchef Företagarna Västerbotten


Panel 2: Dialog med utbildningsaktörerna Yrkes Akademin, Lernia, Umeå kommun och Vilhelmina kommun. (20 min)

 • Stina Johansson, Region Västerbotten - Moderator

 • Josefin Born Nilsson - Affärsområdeschef YH Yrkes Akademin

 • Helena Ljungqvist - Processledare kvalité Lernia

 • Annika Svensson - Enhetschef Yrkeshögskola Umeå kommun

 • Sara Danielsson - Utbildningsledare Vilhelmina kommun


Så arbetar Spelbranschen i Västerbotten med YH (9 min)

 • Stina Johansson, Region Västerbotten - Moderator

 • Magnus Johansson - Projektledare Artic Game LabKoordinerad kraftsamling YH är ett samverkansprojekt med 26 kommuner som finansieras av Lärcentrum i Norra Norrland och drivs i samverkan med Region Västerbotten.


Comments


bottom of page