top of page

Mångmiljonsatsning: Nu ska näringslivet i Norrlands inland få hjälp med att öka sin digitala mognad


Pressmeddelande 2023-04-05

Små och medelstora företag i norra Sveriges glesbygd kan få en rejäl skjuts i arbetet med att öka sin digitala mognad de närmsta åren. Det står klart sedan Regionalfonden Övre Norrland nu har beviljat delfinansiering av Digital Impact Norths satsning att vara en av de digitala innovationshubbarna inom EU-programmet Digital Europe.

– Dagens besked ger oss möjlighet att sätta igång ett riktat operativt arbete för att erbjuda stöd och utbildning till företag och offentliga organisationer i vår region. Det stärker vår konkurrenskraft, säger Lennart Edblom, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet och en av de drivande krafterna bakom Digital Impact North.


Digital Impact North är ett initiativ taget av Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, SLU, RISE och Umeå Science Park som tillsammans med bland andra länsstyrelsen, Akademi Norr och Företagarna i Norrbotten respektive Västerbotten strävar efter att etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

– För oss, liksom för EU, har det blivit allt tydligare att det finns ett behov att skynda på digitaliseringen – inte minst när det kommer till små och medelstora företag. Om Europa, Sverige och regionen ska ligga i framkant gentemot vår omvärld när det gäller innovation måste vi kraftsamla kring det, säger Lennart Edblom och fortsätter:

– Vår unika kompetens är att vi är speciellt inriktade på att anpassa dessa tjänster för glesa områden. Lösningar som fungerar i till exempel Stockholm kan inte nödvändigtvis tillämpas i glesbygd, säger Lennart Edblom.


Kommunalförbundet Akademi Norr, som representerar 12 inlandskommuner i norra Sverige, ser mycket fram emot satsningen.

– Det här är precis vad näringslivet och kommunerna efterfrågar när det kommer till kompetensförsörjning. Vi har redan nu bokat in möten med näringslivskontoren för att jobba vidare med detta, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr.


”Ger förutsättningar att lyckas”

Att man kvalificerat sig för att vara en så kallad European Digital Innovation Hub, EDIH, har stått klart sedan tidigare. Men konsortiet har fram till nu saknat nödvändig finansiering för att implementera programmets mål och syfte. Med de strukturfondsmedel motsvarande drygt 7,8 miljoner kronor som nu tillskjuts är cirka 40 procent av projektet, som initialt pågår under tre år, finansierat. Totalt ligger budgeten på cirka 19,5 miljoner kronor.

– Det ger oss en rejäl skjuts och förutsättningar att lyckas. Som europeisk digital innovationshubb blir vi en del av ett internationellt nätverk där vi kan bidra med viktiga kunskaper, men framför allt kan vi snabbare och mer samordnat att erbjuda viktiga tjänster till små och medelstora företag samt organisationer inom den offentliga sektorn, säger Ulf Hedestig, universitetslektor vid institutionen för informatik.


”Enorm utmaning för en småföretagare i Sorsele”

Tjänsterna handlar bland annat om analys, utvecklingsarbete, utbildningsinsatser, nya metoder och tillvägagångssätt samt möjligheter att testa teknik och lösningar innan investering, men också hjälp med att söka finansiering.

– Som en småföretagare i Sorsele kan dessa frågor vara en enorm utmaning. Där kan vi hjälpa, säger Lennart Edblom och förklarar att ett antal projektkontor kommer att etableras i Umeå där organisationerna bakom Digital Impact North har sina huvudsäten och expertis regionalt.

Men det innebär inte att alla aktiviteter sker där.

– Nej, tvärtom, vi kommer att ägna oss åt uppsökande verksamhet i många kommuner. Där ansvarar Akademi Norr för att bland annat driva utvecklingen och planera events. Det är också grundläggande för oss att vi ska vara lätta att komma i kontakt med.


Skapar nya vägar

Ytterligare en viktig aspekt när Digital Impact North nu blir en del av EDIH-nätverket är att det skapar naturliga vägar ut i Europa.

– Dels kan företag som har behov som inte kan tillgodoses av oss få möjlighet att till hjälp av andra innovationshubbar, dels kan företag som har attraktiva tjänster och produkter få hjälp att nå ut på den europeiska arenan, säger Mats Johansson, projektsamordnare vid institutionen för datavetenskap.


För mer information:

Lennart Edblom, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Tel: 073-620 51 37


Ulf Hedestig, universitetslektor vid institutionen för informatik. Tel: 070-694 4515


Mats Johansson, projektsamordnare vid institutionen för datavetenskap. Tel: 070-585 8707

Comments


bottom of page