top of page

Nu kartläggs behoven av digitalisering bland små företagUnder oktober och november kommer Akademi Norr i samverkan med Umeå universitet att undersöka hur långt SME-företag har kommit med digitalisering av sina verksamheter. Det ska resultera i en kartläggning av digitaliserings-, rekryterings- och kompetensbehov inom data och IT för små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens glesbygd.


Genom en enkät har företagen möjlighet att svara på vilka behov man har av att rekrytera digitala kompetenser och/eller vilka behov man har av att vidareutveckla befintlig personal alternativt köpa digitala tjänster och produkter.

I samband med detta kan även företagen göra en självskattning på den digitala utveckling som man har gjort eller har för avsikt att göra framöver. Denna kartläggning är en del av ett EU-projekt där Umeå universitet ska hitta nya metoder för att hjälpa småföretag i Norrbottens glesbygd att bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.


Behovsanpassade kurser/utbildningar av digitala tekniker och verktyg ska ge företagen förutsättningar att utveckla sin egen kompetens och göra det enklare att delta och examineras.

Projektet är riktat mot företag i norra halvan av Sverige där det bland annat kommer att arrangeras ett antal seminarie- och nätverksaktiviteter på orter runt om i upptagningsområdet. I tre pilotkommuner kommer man dessutom att testa en platsbaserad digital affärsplattform utvecklad vid Umeå universitet i syfte att främja utvecklingen av och öka kunskapen kring digitaliserade affärer.

Projektet, som ska avslutas i oktober 2023, finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Umeå universitet, Företagarna i Norrbotten, Företagarna i Västerbotten och Akademi Norr.


För mer information kontakta:

Mats Johansson, projektledare COO - ProcessIT Innovations Umeå universitet Project Coordinator - Department of Computing Science mats.johansson@umu.se 070-58 58 707


Sara Kandel, utbildningssamordnare/ansvarig enkät & kartläggning Akademi Norr sara.kandel@akademinorr.se 073-08 00 437
Comments


bottom of page