top of page

Vilhelmina: Nu fortsätter satsningen på högre utbildningVilhelmina fortsätter sitt arbete med att förbättra skolan. 

En del i det är att locka till sig fler studenter från lärarhögskolan. 

– Det har varit fantastiskt, jag fick fullt förtroende att börja undervisa efter bara en vecka, säger Arash Hossein Baki, som genomfört sin VFU-praktik på gymnasieskolan Malgomajskolan i Vilhelmina. 


Under de senaste åren har Vilhelmina kommun aktivt arbetat för att förstärka skolan, vilket har resulterat i flera positiva resultat. De har bland annat fokuserat på att förebygga elevernas psykiska ohälsa genom att introducera en skolhund i undervisningen. Studier visar på att samröre med hundar kan ha en betydande inverkan på människors välbefinnande, inklusive minskad stress och ångest. För elever som mår dåligt kan denna effekt vara särskilt viktig. Vidare prisades Vilhelmina år 2020 för att vara den kommun som satsar mest på undervisningen. Dessutom har de blivit utnämnda till bästa skolkommun i Västerbottens län och placerat sig på en tredjeplats i Sverige. Nu fortsätter satsningen med ambitionen att locka ännu fler studenter från lärarhögskolan. 

Vi behöver kunna rekrytera personal, och vi behöver behöriga lärare. Att genomföra sin praktik i Vilhelmina kommun gör studenten attraktiv, och det finns ofta stora möjligheter till anställning direkt efter VFU-perioden. För den som dessutom har ett intresse för skidåkning och andra friluftsaktiviteter framstår Vilhelmina som än mer lockande, säger Anna Sandberg, huvudadministratör på Södra Lapplands gymnasieförbund. 


Nytt avtal med Umeå universitet

Södra Lapplands gymnasieförbund ansvarar för Malgomajskolan i Vilhelmina samt Luspengymnasiet och Tärnaby Alpina gymnasium i Storumans kommun. Nytt för i år är att de tillsammans med Umeå Universitet har skrivit under en volymbilaga, ett avtal som syftar till att förbättra planeringsförutsättningarna för de som tar emot lärarstudenter under VFU-perioden. Detta kommer, enligt Anna Sandberg, förbättra deras möjligheter att stötta studenterna på bästa sätt.

När jag vet vilka studenter som ska komma till oss försöker jag stötta dem. Jag tipsar om boenden och svarar på andra funderingar som kan finnas inför VFU-start. 

De lärarstudenter som genomfört sin praktik i Vilhelmina och Storumans kommun är oftast mycket nöjda, uppger Anna Sandberg. Hon tror det beror på de små skolorna och att det finns en nära kontakt mellan elever och lärare.

– Det blir den här “litenheten” som uppskattas av våra VFU-studenter. Man får bättre kontakt med varandra och en annan samhörighet kontra i en storstad. Här vet alla vem du är, både lärare och elever.


Kompetenta handledare i inlandet

Eva Tjernström, som är utbildningssamordnare vid lärarhögskolan, har personligen besökt skolorna i Vilhelminas kommun. Hon berättar om intrycken från sina besök och uttrycker förståelse för varför så många lärarstudenter är nöjda med sin VFU i både inlandet i stort och i Vilhelmina.

– Handledarna är kompetenta och mycket måna om de studenter som gör sin VFU i inlandet. De behöver folk och tar verkligen tillvara på den chans det ger för dem att ha lärarstudenter hos sig.


En familjär skola

Arash Hossein Baki är en av lärarstudenterna som genomfört sin VFU på gymnasieskolan Malgomajskolan i Vilhelmina. Han beskriver praktikperioden som lärorik och utvecklande.

Vilhelmina är en mindre kommun, vilket bidrar till färre elever och mindre klasser. Jag fick chansen att komma alla nära, både de i arbetslaget och eleverna. Det kändes familjärt.

Arash Hossein Baki beskriver hur han kände sig tryggare i att undervisa när klasserna var mindre. Han berättar hur han tidigt fick ta eget ansvar och prova på att undervisa samt planera lektioner. Arash Hossein Baki tror att erfarenheten från Malgomajskolan har stärkt hans självförtroende och kommer att vara till nytta i hans framtida arbetsliv. Till andra studenter som ska göra sin VFU i inlandet har han ett tips.

– Det är ett perfekt tillfälle att få prova på det kommande yrkeslivet. Känn lugnet och försök ha så kul som möjligt. Se det som en möjlighet att ta ansvar och utforska ditt eget sätt att undervisa. Se fram emot det. 


Comments


bottom of page